Sökning: "Manne Gerell"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Manne Gerell.

 1. 1. Neighborhoods without community : collective efficacy and crime in Malmö, Sweden

  Författare :Manne Gerell; Malmö högskola; []
  Nyckelord :crime; collective efficacy; geography;

  Sammanfattning : Brottslighet i utsatta bostadsområden har de senaste åren fått stort utrymme i samhällsdebatten. Polisen har börjat sammanställa nationella listor över de bostadsområden i Sverige som anses präglas av kriminella nätverk, samtidigt har media rapporterat att vissa brott, främst skjutningar och bilbränder, är betydligt vanligare i dessa områden än i andra delar av samhället. LÄS MER

 2. 2. Open drug scenes and the merging of policing practice and research : a pracademic approach

  Författare :Mia-Maria Magnusson; Marie Torstensson Levander; Manne Gerell; Kim Moeller; Cynthia Lum; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policing; crime; Open drug scenes; illicit drug markets; evidence based policing; pracademic; criminology; place based criminology; translational criminology; gun violence; crime concentration; crime mapping; Kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : Policing research has had an upswing as the evidence-based policing movement has grown stronger and entered police practises worldwide. Within the evidence-based policing (EBP) approach, practically and academically skilled individuals, pracademics, have attracted attention as facilitating the merging of policing practice and research. LÄS MER