Sökning: "Humaniora Konst Konstvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 244 avhandlingar innehållade orden Humaniora Konst Konstvetenskap.

 1. 1. David Hume on criticism

  Författare :Teddy Brunius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap; Aesthetics; Estetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konst i omlopp : mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft

  Författare :Sonya Petersson; Margaretha Rossholm-Lagerlöf; Marta Edling; Katja Tollmar Grillner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art; fine arts; concepts; definitions; media culture; intermediality; cultural consumption; cultural market; class; press; encyclopaedias; prints; exhibitions; auctions; aesthetics; perception; pleasure; entertainment; knowledge; luxury; body and soul; konst; sköna konster; begrepp; definitioner; mediekultur; intermedialitet; kulturkonsumtion; kulturmarknad; klass; press; encyklopedier; grafik; utställningar; auktioner; estetik; perception; behag; nöje; kunskap; lyx; kropp och själ; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to explore how art was mediated and given meaning in the environment of an urban media culture in Stockholm during the second part of the 18th century. It comprises studies of how art was distributed on the market, how it was discussed in the press and how it was exhibited in public. LÄS MER

 3. 3. Att forma tillvaron : Konstruktivism som konstnärligt yrkesarbete hos Geraldo de Barros, Lygia Pape och Lygia Clark

  Författare :Oscar Svanelid; Dan Karlholm; Linda Fagerström; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Constructivism; Biopolitics; Labour; Brazilian Art; Artistic Translations; Anthropophagy; Multiple Modernisms; Pedagogical turn; Art and Community; Art and Therapy; Geraldo de Barros; Lygia Pape; Lygia Clark; Michel Foucault; konstruktivism; biopolitik; arbete; brasiliansk konst; konstnärlig översättning; antropofagi; modernism; pedagogisk vändning; konst och gemenskap; konst och terapi; Geraldo de Barros; Lygia Pape; Lygia Clark; Michel Foucault; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation examines artistic translations of constructivism by the Brazilian artists Geraldo de Barros (1923-1998), Lygia Pape (1927-2004) and Lygia Clark (1920-1988) using the theoretical perspectives of anthropophagy and biopolitics. Previous research has addressed artworks of Brazilian constructivism, a movement which over the last few decades has been canonised as part of a multiple, global modernism. LÄS MER

 4. 4. Randi Fisher - svensk modernist

  Författare :Linda Fagerström; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Randi Fisher; Gender and art; Cultural Sociology; Pierre Bourdieu; Concretism; Men of 1947 ; Gender and art critiscism; Women artists self-portraits; Swedish modernism; Public art; Humanities; Humaniora; Modernism; konst; Sverige; Art science; Konstvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : The main subject of this thesis is the art of Swedish artist Randi Fisher (1920-1997). She was educated at Royal Academy of Fine Arts in Stockholm and mainly worked as a painter in many techniques. Textile art and public art cought her interest, and, from 1960 and onwards, stained glass painting. LÄS MER

 5. 5. Samtida konst på bästa sändningstid : Konst i svensk television 1956–1969

  Författare :David Rynell Åhlén; Anna Dahlgren; Jeff Werner; Jesper Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Television; modern art; Sweden; arts programming; mediatization; remediation; cultural history of television genres; Sveriges Radio; Kristian Romare; Lennart Ehrenborg; Torbjörn Axelman; Moderna Museet; Multikonst; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mediation of art on Swedish television during the 1950s and 1960s. The aim is to examine how the new medium of television was put to use in the dissemination and promotion of contemporary and modernist art during this time. LÄS MER