Sökning: "Dan Karlholm"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Dan Karlholm.

 1. 1. Handböckernas konsthistoria : om skapandet av ”allmän konsthistoria” i Tyskland under 1800-talet

  Författare :Dan Karlholm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap; Konst; Konsthistoria; Historia; Tyskland; Nya; Tiden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Archive Art Phenomenon : History and Critique at the Turn of the Twenty-First Century

  Författare :Sara Callahan; Anna Dahlgren; Dan Karlholm; Anna Orrghen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; archival art; archival turn; archive art; contemporary art; critical paradigm; the Institutional Theory of Art; Institutional Critique; parafiction; postcritique; presentism; travelling concepts; The Atlas Group; Arthur Danto; Jacques Derrida; Michel Foucault; Joachim Koester; Zoe Leonard; Michael Maranda; Walid Raad; Raqs Media Collective; Ed Ruscha; Fred Wilson; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the relationship between art and archive at the turn of the twenty-first century. The object of study is the phenomenon of archive art, understood as a combination of theories of the archive, artworks, and different kinds of texts (catalogues, scholarly articles, critical essays, etc. LÄS MER

 3. 3. Det figurala och den rörliga bilden : Om estetik, materialitet och medieteknologi hos Jean Epstein, Bill Viola och Artintact

  Författare :Karl Hansson; Astrid Söderbergh Widding; Dan Karlholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Estetik; visuell kultur; filmteori; videokonst; digitala medier; det figurala; haptisk visualitet; Jean Epstein; Bill Viola; Artintact; Film; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is a comparative study of the concept of the figural in relation to moving images with three case studies on filmmaker and writer Jean Epstein (1897-1953), video artist Bill Viola (1951-) and the cd-rom art magazine Artintact 1-5 (1994-1999). The conceptually focused case studies also enable a comparison between the different media technologies of film, video and new digital media. LÄS MER

 4. 4. Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri : Historia, reception, historiografi

  Författare :Ludwig Qvarnström; Jan von Bonsdorff; Emilie Karlsmo; Dan Karlholm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art criticism; decorative painting; early 20th century; historiography; institutionalisation; the Marriage Chamber in the Stockholm City Law Courts; mural painting; the Museum of Sketches; modernism; nationalism; ornament; public art.; Art; Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The competitions for the commission to decorate the Marriage Chamber in Stockholm City Law Courts (1912–1915) have become one of the most important events in the history of mural painting in Sweden. One of the proposals, by artist Isaac Grünewald, has become a major icon of early modernistic art in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Att forma tillvaron : Konstruktivism som konstnärligt yrkesarbete hos Geraldo de Barros, Lygia Pape och Lygia Clark

  Författare :Oscar Svanelid; Dan Karlholm; Linda Fagerström; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Constructivism; Biopolitics; Labour; Brazilian Art; Artistic Translations; Anthropophagy; Multiple Modernisms; Pedagogical turn; Art and Community; Art and Therapy; Geraldo de Barros; Lygia Pape; Lygia Clark; Michel Foucault; konstruktivism; biopolitik; arbete; brasiliansk konst; konstnärlig översättning; antropofagi; modernism; pedagogisk vändning; konst och gemenskap; konst och terapi; Geraldo de Barros; Lygia Pape; Lygia Clark; Michel Foucault; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation examines artistic translations of constructivism by the Brazilian artists Geraldo de Barros (1923-1998), Lygia Pape (1927-2004) and Lygia Clark (1920-1988) using the theoretical perspectives of anthropophagy and biopolitics. Previous research has addressed artworks of Brazilian constructivism, a movement which over the last few decades has been canonised as part of a multiple, global modernism. LÄS MER