Sökning: "cultural market"

Visar resultat 1 - 5 av 219 avhandlingar innehållade orden cultural market.

 1. 1. Overcoming Cultural Ignorance Institutional Knowledge Development in the Internationalizing Firm

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Lindbergh; Mats Forsgren; Kent Eriksson; Jukka Hohenthal; Andrew Delios; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Institutional knowledge; market-specific experience; multiple-market experience; Business relationships; Internationalization; Cultural differences; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis studies how experiences influence the development of institutional knowledge within business relationships. It contributes to international business research by clarifying how experience develops the institutional knowledge of firms and what outcome such knowledge development has on firms’ internationalizations. LÄS MER

 2. 2. Om betydelsen av böckers utseende : det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840–1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband : en studie av bokbandens formgivning, teknik och relation till frågor om modernitet och materiell kultur

  Detta är en avhandling från Rámus

  Författare :Kristina Lundblad; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bookbinding; Book Design; Book History; Publishers’ bindings; Publishers’ Cloth; Material Culture; Form; Modernity; Materiality; Mass Individualism; Edition Binding; 19th Century; Book Binding Machines; Industrialization; Title Specific Binding; Binding Practise; Tactility; Haptic Vision; Simmel; Aesthetics and Economy; Aesthetics and Tecnique; Interaction; Book Market; Cultural History; Cloth; Book Trade; The History of the Book; Mechanization; Production of Meaning; Peder Herzog; Blocking Press; Book Case; Book Porduction; Book Production History; Consumer Society; History of Consumer Society; History of Book Design; Ornament; 19th Century Interior Decoration; Reading and the Book; Bookbindings of Bonnier; the Physical Aspects of Books and Reading;

  Sammanfattning : This study traces the history of publishers’ cloth-bindings in Sweden, and places them in relation to the emergence of modernity. The interaction between techno-logy, economics and aesthetics is central to the analysis, in which a sociological approach is combined with per-spectives of book history and material culture studies. LÄS MER

 3. 3. ”Med coleurt omslag” : färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria

  Detta är en avhandling från Rámus

  Författare :Helena Strömquist; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; marbled papers; graphical design; printed wrappers; consumption of books; history of paper binding; the putting-out system; book distribution; publisher’s bindings; material bibliography; material culture; sociology of texts; history of bookbinding; history of consumption; book market; bookbinding technique.; history of the book;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to examine the significance of the paperbound book on the book market as part of the history of consumption. It is an examination of the materiality of the book, in which the form and function, economics and distribution of the binding during the last century of the hand-press era are studied. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av kvalitet en studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås

  Författare :Linnéa Lindsköld; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; support scheme for literature; literature policy; quality; legitimacy; discourse; library and information science; cultural policy; policy analysis; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the conceptions of aesthetic quality used in Swedish literature policy through a study of the discourse of the state support to new, Swedish fiction 1975-2009. This support scheme is a quality-based retrospective grant, introduced in 1975, aiming to guarantee the quality and versatility of book publishing. LÄS MER

 5. 5. Boktryckarna i Åbo 1750-1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke

  Detta är en avhandling från Avdelningen för ABM och bokhistoria, Lunds universitet

  Författare :Lea Niskanen; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; reading history; book market; the Finnish Age of Enlightenment; Johan cristofer Frenckell II 1757-1818 ; book history; Johan Christopher Frenckell I 1719-1779 ; university history Åbo ; academic printing house history; cultivation; library history;

  Sammanfattning : When the immigrant printer from Germany, Johan Christopher Frenckell (1719-1779), became co-owner and principal of the academic printing house in Åbo in 1765, the old competition with the Royal Finnish Printing Office in Stockholm became obvious. The privileges to print catechisms and hymnbooks in Finnish now belonged again to the university of Åbo, but the Carlbohms continued to print these best-selling articles in Stockholm. LÄS MER