Sökning: "nöje"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet nöje.

 1. 1. Bildning och nöje : bidrag till studiet av de civila svenska blåsmusikkårerna under 1800-talets senare hälft

  Författare :Greger Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Music; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Family theme parks, happiness and children’s consumption : From roller-coasters to Pippi Longstocking

  Författare :David Cardell; Anna Sparrman; Tom O’Dell; Cook Daniel Thomas; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Happy; emotions; childhood; time; money; value; amusement park; leisure; tourism; mesh; ethnography; Nöjespark; temapark; glädje; nöje; känslor; etnografi; fritid; turism; värde; konsumtion; barn; barndom; familj;

  Sammanfattning : This book provides an ethnographic contribution to research on children’s consumption, family life and happiness. Various and shifting notions of happiness are explored, as well as conditions for and challenges to happiness, through an analysis of video-recorded interviews and mobile ethnography conducted in two of the most popular theme parks in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Konst i omlopp : mening, medier och marknad i Stockholm under 1700-talets senare hälft

  Författare :Sonya Petersson; Margaretha Rossholm-Lagerlöf; Marta Edling; Katja Tollmar Grillner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art; fine arts; concepts; definitions; media culture; intermediality; cultural consumption; cultural market; class; press; encyclopaedias; prints; exhibitions; auctions; aesthetics; perception; pleasure; entertainment; knowledge; luxury; body and soul; konst; sköna konster; begrepp; definitioner; mediekultur; intermedialitet; kulturkonsumtion; kulturmarknad; klass; press; encyklopedier; grafik; utställningar; auktioner; estetik; perception; behag; nöje; kunskap; lyx; kropp och själ; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral thesis is to explore how art was mediated and given meaning in the environment of an urban media culture in Stockholm during the second part of the 18th century. It comprises studies of how art was distributed on the market, how it was discussed in the press and how it was exhibited in public. LÄS MER

 4. 4. Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige

  Författare :Johan Kärnfelt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Populärvetenskap; Folkbildning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker den populärvetenskapliga genrens framväxt i Sverige. Studien inleds med en föregångare till senare tiders genre, nämligen de nyttiga rönen som från mitten av 1700-talet spreds från Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Diverse Sounds : Enabling Inclusive Sonic Interaction

  Författare :Emma Frid; Roberto Bresin; Andrew McPherson; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Accessible Digital Musical Instruments; Sonic Interaction Design; Sound and Music Computing; New Interfaces for Musical Expression; Media Technology; Medieteknik; Human-computer Interaction; Människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : This compilation thesis collects a series of publications on designing sonic interactions for diversity and inclusion. The presented papers focus on case studies in which musical interfaces were either developed or reviewed. LÄS MER