Sökning: "FORESTRY"

Visar resultat 1 - 5 av 739 avhandlingar innehållade ordet FORESTRY.

 1. 1. Automation in forestry development of unmanned forwarders

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för datavetenskap, Umeå Universitet

  Författare :Ola Ringdahl; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Area technology Forest engineering; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Areell teknik Skogsteknik; data- och systemvetenskap; Computer and Information Science;

  Sammanfattning : For the last 50 year, forestry operations have become more and more mechanized. In modern forestry in Europe two machines are typically used; a harvester that fells, debranches and cross-cuts the trees into logs and a forwarder that transports them to the nearest road. LÄS MER

 2. 2. Som man ropar i skogen : Modernitet, makt och mångfald i kampen om Njakafjäll och i den svenska skogsbruksdebatten 1970-2000

  Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

  Författare :Ebba Lisberg Jensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; forestry technology; forestry; Silviculture; Njakafjäll; biodiversity; modernity; ecological modernisation; forestry debate; green thinking; Ecology; Skogsvetenskap; skogsbruk; skogsteknik; Ekologi;

  Sammanfattning : Popular AbstractI denna avhandling analyseras den svenska skogsbruksdebatten under nittonhundratalets tre sista decennier. De ideal och värderingar som genom det moderna skogsbrukets ideologi och praktik kom att råda i skogarna utmanades av miljörörelsen från sextiotalet och framåt. LÄS MER

 3. 3. Ash Products for Nutrient Recycling in Forestry : Leaching and Drying Characteristics

  Detta är en avhandling från Human Ecology Division, Lund University

  Författare :Peter Mellbo; Högskolan i Kalmar.; [2007]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Ash products; Wood ash; Leaching; Drying; Nutrient; ; Sustainable forestry; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Plant production Forestry; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Växtproduktion Skogsskötsel; Miljövetenskap; Environmental Science;

  Sammanfattning : As the demand for carbon dioxide neutral energy sources increases, forestry becomes more intensive. Entire trees are removed from the felling sites threatening the nutrient balance of the forest soils. LÄS MER

 4. 4. Towards semi-automation of forestry cranes automated trajectory planning and active vibration damping

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Szabolcs Fodor; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Forestry; forwarder cranes; semi-automation; slewing actuator; automated trajectory planning; oscillations; inner boom actuator; active vibration damping; frequency estimation; input shaping control technique; H2-optimal control;

  Sammanfattning : Forests represent one of the biggest terrestrial ecosystems of Earth, that can produce important raw renewable materials such as wood with the help of sun, air and water. To efficiently extract these raw materials, the tree harvesting process is highly mechanized in developed countries, meaning that advanced forestry machines are continuously used to fell, to process and to transport the logs and biomass obtained from the forests. LÄS MER

 5. 5. Skog, makt och människor. En miljöhistoria om svensk skog 1800-1875

  Detta är en avhandling från Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien

  Författare :Per Eliasson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; forest commons; science of forestry; forest crimes; desiccation; silviculture; environmental history; forests; Silviculture; forestry; forestry technology; Skogsvetenskap; skogsbruk; skogsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att undersöka varför och hur skogsbruk införs i Sverige under 1800-talet och vilka konsekvenser det har under perioden. Med skogsbruk avses den systematiska odling av högskog som sprids från Tyskland från 1700-talets slut. LÄS MER