Sökning: "Njakafjäll"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Njakafjäll.

  1. 1. Som man ropar i skogen : Modernitet, makt och mångfald i kampen om Njakafjäll och i den svenska skogsbruksdebatten 1970-2000

    Författare :Ebba Lisberg Jensen; Humanekologi; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; forestry technology; forestry; Silviculture; Njakafjäll; biodiversity; modernity; ecological modernisation; forestry debate; green thinking; Ecology; Skogsvetenskap; skogsbruk; skogsteknik; Ekologi;

    Sammanfattning : In this dissertation, the Swedish forestry debate during the last three decades of the 20th century is analysed. The contents, values and underlying assumptions of the debate are investigated from a discoursive point of view. Ideals, methods and aesthetics are analysed, as they have been expressed throughout the debate. LÄS MER