Sökning: "Church History"

Visar resultat 1 - 5 av 273 avhandlingar innehållade orden Church History.

 1. 1. I säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Malin Lennartsson; Linnéuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History; Historia; Nya tiden; Stormaktstiden; Sverige; Vasatiden; Juridik; Rättshistoria; Rättsvetenskap; Geografi; Götaland; Småland; Genushistoria; Church Ordinance.; hundred courts; cathedral chapter; judicial revolution; men; women; sexuality; divorce; marriage; love; Early Modern Sweden; New Cultural History; Modern history up to circa 1800 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vilka uppfattningar fanns under tidigmodern tid i Sverige om relationen mellan man och kvinna? Ansåg man att kärlek och parternas fria val var viktigt när människor skulle gifta sig? Vad hände då äktenskapen inte fungerade? Förekom skilsmässor? Varför var sexualiteten kontrollerad och hur påverkade det kvinnor och män? Vilken effekt hade förändringar i lagstiftningen i dessa frågor? Källmaterialet kommer från Växjö domkapitel och från några häradsrätter inom stiftet. Undersökningen omfattar åren 1650-1655 och 1692-1694. LÄS MER

 2. 2. Nytt vin i gamla läglar Socialdemokratisk kyrkopolitik under perioden 1944-1973

  Detta är en avhandling från Din Bok & co

  Författare :Daniel Alvunger; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nutidshistoria från 1914 ; Contemporary history since 1914 ; national church; church politics; social democracy; church and state; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to analyse the principal elements of SAP (the Swedish Social Democratic Workers Party) church politics in the period 1944 to 1973. The central issues discussed are the relationship of church and state, freedom of religion, and political reforms touching the General Synod, the parish organisation, and the ordination of women. LÄS MER

 3. 3. Church and nation The discourse on authority in Ericus Olai's Chronica regni Gothorum (c. 1471)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen

  Författare :Biörn Tjällén; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History; Authority; Church; Historiography; Late Middle Ages; Latin; Nationalism; Political discourse; State; State formation; Sweden;

  Sammanfattning : The Chronica regni Gothorum is the first Latin national history of Sweden. Completed after 1471 by a canon of Uppsala, Ericus Olai, it testifies to the articulation at the Swedish arch see of the dominant political issues of the day: the status of the Swedish realm in the union with Denmark-Norway, and the relations between the king, aristocracy and ecclesiastical leadership. LÄS MER

 4. 4. Guds stat och maktens villkor Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Louise Berglund; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History; History; medieval history; politacal history; church history; Vadstena abbey; sermons; preaching; absolutis state; saints; Historia; Historia; History; Sverige; 1300-talet; 1400-talet; Sverige; Senare medeltiden;

  Sammanfattning : Vadstena abbey was one of the most powerful religious institutions of Sweden in the Middle Ages. This thesis analyses two specific aspects of this position: the position of Vadstena abbey as an agent in the political space of the late Middle Ages, and the political ideals propagated by that institution. LÄS MER

 5. 5. Ambivalent Friendship : Anglican Conflict Handling and Education for Peace in Jerusalem 1920-1948

  Detta är en avhandling från Department of History, Lund university

  Författare :Maria Småberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; peace education; third party; conflict handling; cultural diplomacy; interfaith dialogue; cultural imperialism; discourse; Edward Said; Orientalism; Church Ministry among Jews; Jerusalem East Mission; Anglican Missions; Anglican Church; Jerusalem; British Mandate period; multiculturalism; friendship; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : This thesis concerns a religious actor in the civil society in times of violent conflict. During the British Mandate period in Palestine, Jewish, Muslim and Christian children studied together at Anglican missionary schools. At this time Jerusalem bore all the imprints of ethnic and religious separation and division. LÄS MER