Sökning: "medieval history"

Visar resultat 1 - 5 av 175 avhandlingar innehållade orden medieval history.

 1. 1. Svenska städer i medeltidens Europa : En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur

  Författare :Sofia Gustafsson; Göran Dahlbäck; Gabriela Bjarne Larsson; Dag Lindström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the Middle Ages; medieval history; town history; political culture; council; community; town administration; bailiff; town lord; alderman; mayor; Europeanization; Lübeck; Swedish towns; History; Historia; the Middle Ags;

  Sammanfattning : How did the Swedish towns compare to the surrounding world during the late Middle Ages concerning town organization and political culture? Previous research has claimed a strong German influence on the Swedish town life, but in this dissertation the Europeanization is being put forward as the explanatory factor for the extensive international similarities that can be identified during the Middle Ages. The towns were part of an international town culture that was highly integrated. LÄS MER

 2. 2. Guds stat och maktens villkor : Politiska ideal i Vadstena kloster, ca 1370-1470

  Författare :Louise Berglund; Jan Lindegren; Jens E. Olesen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; medieval history; politacal history; church history; Vadstena abbey; sermons; preaching; absolutis state; saints; Historia; History subjects; Historieämnen; Historia; History; Sverige; 1300-talet; 1400-talet; Senare medeltiden; Historia; History;

  Sammanfattning : Vadstena abbey was one of the most powerful religious institutions of Sweden in the Middle Ages. This thesis analyses two specific aspects of this position: the position of Vadstena abbey as an agent in the political space of the late Middle Ages, and the political ideals propagated by that institution. LÄS MER

 3. 3. Tortyr och pinligt förhör - våld och tvång i äldre svensk rätt

  Författare :Björn Åstrand; Jonas Lilequist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Tortyr; diskurs; lagstiftning; rättsskipning; medeltid; tidigmodern tid; svensk historia; History; Historia; Legal history; Rättshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : Torture in the past is the subject of this dissertation. The aim of the study is to discuss one of the grand narratives of Swedish history. In an evolutionary frame Sweden has been put forward as a country which early developed judicial security for citizens. LÄS MER

 4. 4. Kungamakten och lagen : En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden

  Författare :Fredrik Charpentier Ljungqvist; Olle Ferm; Lars Hermanson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kingship; medieval Scandinavia; state formation; legal history; constitutional history; comparative method; History; historia;

  Sammanfattning : The dissertation is a comparative study of the expansion of law-regulated royal power in Denmark, Norway, and Sweden c. 1150–1350. LÄS MER

 5. 5. För varje brottsling ett straff : Föreställningar om kön i de svenska medeltidslagarna

  Författare :Christine Ekholst; Gabriela B Larsson; Arne Jarrick; Marko Lamberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; gender; Middle Ages; legal history; crime; punishment; violence; death penalty; legal responsibility; honor; individualization; female subordination; History; Historia; historia; History; medieval; law; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis investigates concepts of gender in Swedish medieval law. The sources studied are the provincial law codes, the laws of the realm, and the two law codes for cities. The main area of study is the penal codes and especially descriptions of criminal acts and punishments. LÄS MER