Sökning: "rättsskipning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet rättsskipning.

 1. 1. Tortyr och pinligt förhör - våld och tvång i äldre svensk rätt

  Författare :Björn Åstrand; Jonas Lilequist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Tortyr; diskurs; lagstiftning; rättsskipning; medeltid; tidigmodern tid; svensk historia; History; Historia; Legal history; Rättshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : Torture in the past is the subject of this dissertation. The aim of the study is to discuss one of the grand narratives of Swedish history. In an evolutionary frame Sweden has been put forward as a country which early developed judicial security for citizens. LÄS MER

 2. 2. A society With or Without Drugs : Continuity and change in Drug Policies in Sweden and the Netherlands

  Författare :Dolf Tops; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Context; Social Control; Social problems; Drug Policy; Institutions; Sweden; the Netherlands; Social problems and welfare; national insurance; Social medicine; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Sammanfattning : In debates about the Swedish and Dutch drug policies are usually positioned as opposites. The goal for the Swedish drug policy is to create a 'drug-free society'; while in the Netherlands a harm reduction approach prevails. LÄS MER