Sökning: "tidigmodern tid"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden tidigmodern tid.

 1. 1. Tidigmodern tid : Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650-1730 : [the role of social time in four local communities 1650-1730]

  Författare :Henrik Ågren; Peter Englund; Anders Florén; Lennart Lundmark; Stellan Dahlgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; bureaucratisation; early modern state; Lagunda; local history; Sala; silver mining; social interaction; social time; time geography; time-reckoning; Uppsala; urban history; Historia; History subjects; Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation examines how time-reckoning was used in Swedish courts in the early modem period. The theoretical foundation is that the need for people to coordinate in time becomes more important the larger and more complicated the social context is. LÄS MER

 2. 2. Gotlands landsbygdssamhälle under tidigmodern tid : Skatterna, gårdarna och befolkningen

  Författare :Tryggve Siltberg; Peter Lindström; Jan Brunius; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; beskattning; mantal; jordatal; marklej; hemmansklyvning; förmögenhetsfördelning; bondeklass; stratifiering; storbönder; feodalism; elit; kameral; tingsdomare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kungen är en kvinna : retorik och praktik kring kvinnliga monarker under tidigmodern tid

  Författare :Karin Tegenborg Falkdalen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; female rulers; early modern; authority; sovereignty; monarchy; political debate; gender; virtue; Queen Christina; Queen Ulrica Eleonora; kingship; queenship; female succession;

  Sammanfattning : The aim of the present dissertation is to investigate and discuss the political debate on female monarchs during the early modern era (principally circa 1600 to 1720), while specifically pro- blematizing the relationship between rhetoric and practice.The study consists of three sections. LÄS MER

 4. 4. Vadstena krigsmanshus : En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780

  Författare :Erik Petersson; Martin Kylhammar; Hans Nilsson; Roger Qvarsell; Sofia Gustafsson; Annika Sandén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Early Modern Era; state-building; care; poor relief; tidigmodern tid; statsbildning; omsorg; fattigvård;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar det underhåll till sårade och gamla soldater som den svenskastatsmakten organiserade under tidigmodern tid. Undersökningen tar sin utgångspunkt i den tid närstatsmakten började organisera mer omfattande hjälp för soldater, vilket var slutet på Gustav Vasasoch under Erik XIV:s regeringstid i mitten av 1500-talet. LÄS MER

 5. 5. Makt, möten, gränser, Skånska kommissionen i Blekinge 1669-70

  Författare :Karl Bergman; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; konglomeratstat; integration; identitet; interaktion; tidigmodern tid;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i den så kallade övergångsproblematiken då nya provinser införlivades i det svenska riket efter 1658. I avhandlingen analyseras tidens politiska och ekonomiska konflikter samt interaktionen mellan undersåte och överhet. LÄS MER