Sökning: "biografi"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade ordet biografi.

 1. 1. Krigsbytets biografi : Byten i Riksarkivet, Uppsala universitetsbibliotek och Skokloster slott under 1600-talet

  Författare :Emma Hagström Molin; Erland Sellberg; Solveig Jülich; Brita Brenna; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 17th-century spoils of war; cultural looting; history of collections and collecting practices; object biography; materialisations; the history of archives; libraries; and museums; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas; 17th century spoils of war; museums; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This study explores the biography of spoils through analysing cases of cultural looting by Gustavus Adolphus and Carl Gustaf Wrangel during their seventeenth century military campaigns. Today, such artefacts are in general described as “war booty”, although this expression (“krigsbyte”) first occurred in the Swedish language in 1712. LÄS MER

 2. 2. Johan Runius : en biografi

  Författare :Magnus von Platen; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Livet som berättelse : Om biografi och åldrande

  Författare :Peter Öberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; biography; life-story; narrative; plot; ageing; ways of life; biografi; livsberättelse; narrative; intrig; åldrande; livsloppsformer; Sociology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation’s objective is twofold: (1) to show how the life lived is reflected in old age (the articles), and (2) to analyze how life-stories are presented and interpreted from the social constructivist perspective (the comprehensive summary).     Article I is a critical discussion of two biographical methods of data collection: the “freely-told” life-story and the semistructured biographical interview. LÄS MER

 4. 4. Över djupen mot höjden : En biografi över Oskar II:s bibliotek

  Författare :Arvid Jakobsson; Johan Sundeen; Laura Skovig; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; objektbiografi; legitimering; offentlighet; privatbibliotek; bibliotekshistoria; Oskar II 1829–1907 ; biografi; kunskapsorganisation; musealisering; monarkihistoria; idealism; institutionshistoria; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en objektbiografisk studie av Oskar II:s (1829–1907) bibliotek och dess betydelse för honom och för monarkin, framför allt utifrån ett legitimeringsperspektiv. Forskningsfrågorna fokuserar på användningen av biblioteket, dess kontext, samt dess institutionella utveckling under perioden cirka 1850–2020. LÄS MER

 5. 5. Speciminis academici, de meritis et fatis Joannis et Olai Magnorum, pars prior, quam, adprobante ampliss. senatu philosophico in illustri, quod Vpsaliæ floret, athenaeo, præside ... Petro Ekerman ... publice examinandam modeste sistit, stipendiarius regius, Andreas Noberg, Suderkopia-O-Gothus. In audit. Gustav. major. ad d. 4. Novembr. anni MDCCXLI. Horis, ante meridiem, solitis

  Författare :Petrus Ekerman; Anders Noberg; Petrus Ekerman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Biography; Historia; Sverige; Biografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER