Sökning: "Literary composition"

Visar resultat 1 - 5 av 458 avhandlingar innehållade orden Literary composition.

 1. 1. Minnesrörelser

  Författare :Helga Krook; Ingrid Elam; Gunnar D Hansson; Arne Melberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; litterär gestaltning; konstnärlig forskning; berättande; minne; arkiv; dokument; författaren; läsaren; översättning; museum; nazistisk eutanasi ; flod; dotter; biografi; Kreativt skrivande; Creative writing; Literary composition; artistic research; narration; memory; authorship; readership; document; archive; translation; Nazi euthanasia; family album; daughter; river; biography;

  Sammanfattning : The starting point of the doctoral project Minnesrörelser (Movements of Memory) is a documentary material, based on interviews, archival documents, letters, diaries and more, from Germany and Sweden from the 1930's to present time, focusing on childhood, upbringing, eugenics, bilingualism. The family as a place for historical writing, family stories inevitably connected with political history, and how they can be passed on or kept secret makes up the main subject matter, where questions of memory and postmemory, heritage and transgenerational consequences of terror, war and guilt, as well as the role of silence, speaking and translation, are investigated. LÄS MER

 2. 2. Något betydelsefullt : Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Författare :Hans Andersson; Per-Arne Bodin; Irina Sandomirskaja; Ingunn Lunde; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 3. 3. Fragmentvm m.scr runici cum interpretatione vernacula nec non aphorismi selecti, qvæ cum consensu amplissimæ facultatis philosophicæ Upsalensis, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... placido eruditorum examini subjicit Lucas Halpap Holmiensis in auditorio novo majori ad diem 6 Junij anno M. DC. XC

  Författare :Johan Bilberg; Lucas Halpap; Johan Bilberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Carmina vetustioris aevi Arabica Latine versa. Quorum partem primam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Gustavus Björkman et Magnus Ehrenzon Ostrogothus. In audit. Gustav. die XI Dec. MDCCCXIX. H. a. m. s

  Författare :Gustaf Björkman; Magnus Ehrenzon; Gustaf Björkman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tancreds envig med Clorinda. Fragment ur Gerusalemne liberata (XII sången 48-71 st.) Fri öfversättning som med vidtberömda philos. facultetens tillstånd och under inseende af mag. Carl Wilhelm Böttiger ... för philosophiska graden utgifven och författad af Axel Falk af Östgötha nation offentligen försvaras på gustavianska lärosalen d. 11 junii 1845. p. v. t. e. m

  Författare :Carl Wilhelm Böttiger; Axel Falk; Carl Wilhelm Böttiger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER