Sökning: "envy"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet envy.

 1. 1. Work performance and wages: Distributive justice and emotional reactions

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Nina Korvela; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; distributiv rättvisa; distributive justice; fairness; culture; emotion; envy.;

  Sammanfattning : People often encounter situations where they evaluate outcomes that they and other persons receive. Part of this evaluation concerns how fair the distribution is. Whether people are treated fairly or unfairly give rise to different emotional reactions. In Study I work performance in relation to outcome in fair or unfair distributions (i. LÄS MER

 2. 2. Blåkulla, magi och trolldomsprocesser : En folkloristisk studie av folkliga trosföreställningar och av trolldomsprocesserna inom Svea Hovrätts jurisdiktion 1597–1720

  Detta är en avhandling från Uppsala : Etnologiska avdelningen

  Författare :Per-Anders Östling; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; angels; black magic; Blåkulla; circulation of rumours; dishonour; envy; folklore; gender; historical anthropology; history of mentalities; honour; hysteria; legal history; magic; maleficium; performance; popular beliefs; popular religion; rumours; social conflicts; sorcerer; sorcery; spreading of rumours; the devil; the evil eye; the Witches Sabbath; topsy turvy world; white magic; witch; witchcraft; Witch Craze; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Etnologi; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation deals with, magic, popular beliefs in the Witches Sabbath (in Sweden called Blåkulla), the witchcraft trials within the jurisdiction of Svea Circuit Court 1597–1720 and some aspects of the Great Northern Witch Craze of 1668–1677. The study examines the meanings of popular beliefs (folklore) in magic and Blåkulla and the actions, causes and events that actualised these beliefs. LÄS MER

 3. 3. Essays on Nonlinear Pricing and Welfare

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Tommy Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Monopoly.; Welfare; Budget-balance; Redistribution; Envy-freeness; Nonlinear pricing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Priset på en produkt sägs vara icke-lineärt om styckpriset på produkten inte är konstant utan beror på den kvantitet (eller kvalitet) som konsumenten köper. Denna typ av prissättning är vanligt förekommande när man exempelvis prissätter vatten eller elektricitet och har många önskvärda egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Progress, Hunger and Envy: Commercial Agriculture, Marketing and Social Transformation in the Venezuelan Andes

  Detta är en avhandling från Stockholm University, Stockholm

  Författare :Monica Lindh de Montoya; Stockholms universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; markets; rural trade; commercialization; Venezuela; entrepreneurship; social change; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The Spirit of Gnosjö The Grand Narrative and Beyond

  Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

  Författare :Caroline Wigren; Högskolan i Jönköping.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This book is about the famous Spirit of Gnosjö, characterising the enterprising and networking culture of a region in southern Sweden. The Spirit is so well-known that it is taken for granted by many as representing profitable businesses that are privately owned, formal and informal cooperation in networks between owner-managers, helpfulness and solidarity between employers and employees, and positive envy among entrepreneurs. LÄS MER