Bodies of vital matter: Notions of life force and transcendence in traditional southern Italy

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.