Sökning: "övertro"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet övertro.

 1. 1. Bodies of vital matter: Notions of life force and transcendence in traditional southern Italy

  Författare :Per Binde; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialanropologi; Italien; magi; övertro; social anthropology; Italy; symbolism; cosmology; Roman Catholicism; social organization; vitality; folk medicine; burial practices; death; cult of saints; the evil eye; witches;

  Sammanfattning : Bodies of Vital Matter presents an innovative study that explores folk beliefs relating to the vital force of the human body and to the transcendence of the corporal. The time frame is the period from the unification of Italy to the Second World War. There are three principal themes of investigation. LÄS MER

 2. 2. Disputatio philosophica de vanis observationibus vulgi. Quam ... facultate philosophica in regia academia Upsaliensi, præside ... Matthia Steuchio ... pro gradu publice ventilandam proponit Olaus Lundius, Suderm. Iu [!] auditorio Gustaviano ad diem [tomrum] Decemb. anno M. DC. LXXIX

  Författare :Matthias Steuchius; Olaus Lundius; Matthias Steuchius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Superstition; Philosophy; Folklore ; Superstition; Övertro; Folktro; Filosofi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Formalisering som hinder och möjlighet i små företag : en studie av arbetsmiljöarbete i ur ett lärandeperspektiv

  Författare :Camilla Axelsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Utvecklingen av krav på arbetsmiljöarbete har gått mot en ökad formalisering. Föreliggande avhandling fokuserar på de svårigheter som finns i små företag att möta de nya kraven då arbetsmiljöarbete i den typen av företag vanligen organiseras informellt. LÄS MER

 4. 4. Children As Eyewitnesses : Memory recall and face recognition

  Författare :Gunilla Fredin; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sequential lineup; confidence; question format; Child eyewitness; event memory; elimination lineup;

  Sammanfattning : Through centuries, witnesses to crimes have played an important role for the police to get a conviction of the culprit. This dissertation examined how accurate children are as witnesses of events and when participating in lineups. In Study 1, participants were tested with free recall and focussed questions. LÄS MER