Sökning: "visual illustration"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden visual illustration.

 1. 1. Pictures and a Thousand Words Learning Psychology through Visual Illustrations and Testing

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Ann-Sofie Jägerskog; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; multimedia learning; retrieval practice; testing effect; visual illustration; learning styles; visualiser; verbaliser; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : For teachers and students to be able to make informed decisions about how to best improve learning, it is important to compare learning strategies that are known to be effective. Both multimedia learning, based on the notion that individuals learn better from words and pictures presented together than from words alone, and retrieval practice, based on the idea that retrieving knowledge from the memory is an active process that has a beneficial impact on learning, have been found robust learning strategies in earlier research. LÄS MER

 2. 2. Modernismens bilder : Den moderna bilderboken i Norden

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Elina Druker; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Children’s literature; picture books; modernism; literary history; illustration; artists’ books; intermediality; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; History of Literature;

  Sammanfattning : This doctoral thesis is based on a survey of an extensive corpus of Nordic picture books and illustrated children’s books from mainly the 1940’s and 1950’s. It discusses different aspects of the position of the child, children’s culture and children’s literature in the works of the young generation of artists during this era. LÄS MER

 3. 3. Integrating Visual Data Flow Programming with Data Stream Management

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Melander; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; data stream management; data stream visualization; visual data flow programming; LabVIEW; Datavetenskap med inriktning mot databasteknik; Computer Science with specialization in Database Technology;

  Sammanfattning : Data stream management and data flow programming have many things in common. In both cases one wants to transfer possibly infinite sequences of data items from one place to another, while performing transformations to the data. LÄS MER

 4. 4. Berättelsen om den helige Kristoffer i det medeltida Danmarks kalkmåleri

  Detta är en avhandling från Inst för konstvetenskap, Lunds Universitet

  Författare :Cecilia Hildeman Sjölin; Lund University.; Lunds universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Iconography; pictorial narrative; Medieval wall-paintings; legend; St Christopher;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna behandling av Kristofferbilden är dess mellanställning, mellan representationsbild i Panofskys betydelse och legendserie, dess visande av en handling i en enda bild, och att grtaden av handling i bilden tycks skifta mellan olika perioder. Jag uppfattar handlingen som ett attribut, och söker utforska hur det blivit så, och varför just i detta fall. LÄS MER

 5. 5. Human Vehicle Interaction Drivers’ Body and Visual Behaviour and Tools and Process for Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Lars Hanson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Working process; Vision; Safety; Reach; Posture; Neural network; Fuzzy logic; Ergonomics; Driver behaviour; Documentation; Digital human modelling; Comfort; Button location; Car interior; Technology of other products; Produktteknik allmän ;

  Sammanfattning : Vehicle design is characterized by a high number of compromises. The special role of human factors in the process is to ensure that the compromises do not occur at the expense of the driver and passengers. LÄS MER