Sökning: "undervisning och kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden undervisning och kommunikation.

 1. 1. Uppdrag undervisning : Bland ärtpåsar och lagtexter i förskolan

  Författare :Ebba Hildén; Annica Löfdahl Hultman; Katarina Ribaeus; Christian Eidevald; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; preschool; early childhood education; toddlers; principal; preschool teacher; non-verbal communication; undervisning; förskola; de yngsta förskolebarnen; rektor; förskollärare; icke-verbal kommunikation; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The focus of this doctoral dissertation is the teaching preschool teacher and how the teaching mission is transformed and shaped by different actors. The perspectives of three actors are addressed in empirical studies; 1-2 year old preschool children, the preschool principal and the preschool teacher. LÄS MER

 2. 2. Space and Place : Perspectives on outdoor teaching and learning

  Författare :Emilia Fägerstam; Lars Owe Dahlgren; Per Andersson; Katherine Stewart; Johan Öhman; Arne N. Jordet; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Outdoor teaching and learning; nature; school grounds; theory of place; Undervisning och lärande utomhus; natur; skolgård; platsteori;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore teachers’ and students’ experience and perception of outdoor teaching and learning. Further, it aims to explore influences of outdoor teaching on academic performance in biology and mathematics. The contexts for the thesis are a Swedish high school and Australian environmental education centres. LÄS MER

 3. 3. Lärande systemutveckling och samarbetsformer-från kommunikation till samförstånd genom lärande och undervisning

  Författare :Sten Carlsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Potentialen och rösterna i nätbaserade dialoger : Dialogiska och medierande redskap för lärande

  Författare :Lisbeth Amhag; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialog; samspel och lärande; datorstött samarbetslärande; nätbaserat lärande; kollektivt lärande; interaktivt lärande; lärande kommunikation;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har allt fler lärosäten över hela världen arrangerat distansutbildningar eller campusbundna kurser som helt eller delvis är organiserade med hjälp av nätbaserade lärmiljöer. Nätbaserade kurser har därmed blivit vanliga och viktiga mediala arenor inom högre utbildning, såväl i distansutbildningar som i campusbundna kursmoment. LÄS MER

 5. 5. Litteracitetsaktiviteter i skärningspunkten mellan lek och undervisning i förskola och förskoleklass

  Författare :Kerstin Botö; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; litteracitet; undervisning; lek; förskola; förskoleklass; pedagogiskt tv-program; intersubjektivitet; guidat deltagande;

  Sammanfattning : This licentiate thesis aims to contribute to the field of early childhood literacy by focusing on the in situ communication and interaction in literacy activities in preschools and preschool classes. The studied activities were designed by preschool teachers by means of using the educational television programme Life in Letterland (Livet i Bokstavslandet in Swedish) as a point of departure. LÄS MER