Sökning: "personcentrerad vård"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden personcentrerad vård.

 1. 1. Personcentrerad vård i särskilda boenden för äldre

  Författare :Karin Sjögren; David Edvardsson; Per-Olof Sandman; Karin Zingmark; Kerstin Segesten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; care environment; cross sectional study; dementia; nursing staff; organization; person-centred care; residential facilities; well-being; demens; organisation; personcentrerad vård; särskilda boenden; tvärsnittsstudie; vårdpersonal; vårdmiljö; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen ökar nationellt och internationellt, och med ökande ålder ökar både fysisk och psykisk ohälsa. Äldre personer med ohälsa i form av kognitiv svikt (oftast demenssjukdom) kan bli beroende av vård och omsorg i särskilda boenden för äldre för att kunna känna trygghet och välbefinnande samt ha ett gott liv, i gemenskap med andra. LÄS MER

 2. 2. Person-centered care in nurse-led outpatient rheumatology clinics. From experience to measurement

  Författare :Sidona-Valentina Bala; []
  Nyckelord :lived experience; measurement instrument; nurse-led rheumatology clinics; outpatient framework; person-centered care; rheumatoid arthritis; patient perspective; personcentrerad vård; mätinstrument; reumatologisk öppenvård; sjuksköterskemottagning;

  Sammanfattning : AbstractAim: To describe and understand patients’ experiences as a means to conceptualize and evaluate outpatient person-centered care (PCC) in nurse-led rheumatoid arthritis (RA) clinics.Methods: Persons with RA were interviewed about how they experienced their nurse-led outpatient care and about the meaning of living with persistent RA. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad IKT-tjänst förpersoner med typ 2-diabetes

  Författare :Cecilia Gardsten; Gunilla Albinsson; Stefan Sävenstedt; Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV) Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; typ 2-diabetes; flerstegsfokusgrupper; framtidsverkstad; IKT-service; egenvård; personcentrerad vård; deltagarbaserad forskning; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a chronic disease affecting more and more people and placing increasing demands on health care. The increasing numbers of adults diagnosed with type 2 diabetes are in need of self-management strategies. LÄS MER

 4. 4. Personcentrerad IKT-tjänst för personer med typ 2-diabetes

  Författare :Cecilia Gardsten; Gunilla Albinsson; Stefan Sävenstedt; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Typ 2-diabetes; flerstegsfokusgrupper; framtidsverkstad; IKT-service; egenvård; personcentrerad vård; deltagarbaserad forskning;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is a chronic disease affecting more and more people and placing increasing demands on health care. The increasing numbers of adults diagnosed with type 2 diabetes are in need of self-management strategies. LÄS MER

 5. 5. Att fokusera på "varandet" i en värld av görande : stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård- och omsorgsboende för äldre

  Författare :Ingela Beck; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; palliativt förhållningssätt; Stöd; Lärande; Intervention; Undersköterskor; Vårdbiträde; Personal; Särskilt boende; Arbetstillfredställelse; Påfrestning; Vårdkvalitet; Personcentrerad vård; Vårdklimat;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study nurse assistants’ experience of palliative care and to investigate how an intervention with a focus on a palliative care approach in residential care facilities influenced the nurse assistants and their work situation. The thesis is based on two qualitative and two quantitative studies, focusing on nurse assistants working at residential care facilities for older people. LÄS MER