Sökning: "salutogenes"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet salutogenes.

 1. 1. Salutogenes, Kasam och socionomer

  Detta är en avhandling från Lunds universitet, Socialhögskolan

  Författare :Jan Gassne; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social workers; social work education; resilience; quality of life; soc; sense of coherence; Salutogenesis;

  Sammanfattning : Salutogenesis focuses on how come people recover or stay well. The answer was described to be a Sense of Coherence (SOC). SOC is a global orientation which contributes to how flexible coping strategies are chosen. The SOC concept was operationalized in The Sense of Coherence Scale (SOC-29). LÄS MER

 2. 2. A Salutogenic perspective on resistance training a study on healthy old adult women

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Helena Ericson; Örebro universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health resources; exercise; resistance traning; salutogenes; old adult women; healthy aging; hope; negative affect; psychological outcomes; Sports Science; Idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : The number of people aged 60 years and over has doubled since 1980and the World Health Organization predicts that the population of over60s will reach 2 billion by the year 2050. An ageing population poses bothchallenges and opportunities for society and for individuals. LÄS MER

 3. 3. Där eleverna är Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande miljö för hälsa

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Maria Warne; Mittuniversitetet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; empowerment; health promotion; participation; positive health; salutogenic; settingsapproach; pupils; support; supportiv environment; students; teenagers; recuperation; youth; arenabaserat; barn; delaktighet; elever; empowerment; hälsofrämjande; positiv hälsa; salutogenes; stödjande miljö; tonåringar; ungdomar; återhämtning;

  Sammanfattning : Hälsa skapas inte i ett vakuum utan i relation mellan individer och omgivning. Skolan är därför en viktig arena för barn och ungdomar eftersom de tillbringar större delen av sin vakna tid där. LÄS MER

 4. 4. TAKING CARE OF OTHERS - WHAT'S IN IT FOR US? Exploring workplace-related health from a salutogenic perspective in a nursing context

  Detta är en avhandling från Faculty of Medicine, Lund University

  Författare :Åsa Bringsén; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; salutogenesis; health care worker; Workplace health promotion; flow; complexity; SHIS; instrument;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Studier av arbetsförhållande inom sjukvården har under lång tid varit förknippade med stress och sjukfrånvaro. Ett sådant problemorienterat perspektiv hänger samman med hälsa definierat som avsaknad av sjukdom (patogenes). LÄS MER

 5. 5. Skolk ur elevernas och skolans perspektiv En intervju- och dokumentstudie

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Anne-Sofie Strand; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Studierna genomfördes på två högstadieskolor i en kommun med cirka 30 000 invånare i södra Sverige med 90 ungdomar som hade 30 procent eller mer i ogiltig frånvaro. Fokus i avhandlingen ligger på eleverna som en del av skolsystemet. LÄS MER