Sökning: "mats hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden mats hansson.

 1. 1. Tetrapyrrole synthesis in Bacillus subtilis

  Författare :Mats Hansson; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis describes tetrapyrrole synthesis in the aerobic Gram positive bacterium Bacillus sub-tilis. Tetrapyrroles such as heme of a-, b-, c-, d- and o-type can be synthesised in this organism. In addition, there is strong evidence for the presence of the tetrapyrrole siroheme in B. subtilis. LÄS MER

 2. 2. Human dignity and animal well-being : a Kantian contribution to biomedical ethics

  Författare :Mats G. Hansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Understanding an act of God : an essay in philosophical theology

  Författare :Mats J. Hansson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Morphology and material stability in polymer solar cells

  Författare :Rickard Hansson; Ellen Moons; Andreas Opitz; Mats Fahlman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; polymer solar cell; photovoltaics; morphology; photo-degradation; conjugated polymer; fullerene; synchroton-based techniques; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Polymer solar cells are promising in that they are inexpensive to produce, and due to their mechanical flexibility have the potential for use in applications not possible for more traditional types of solar cells. The performance of polymer solar cells depends strongly on the distribution of electron donor and acceptor material in the active layer. LÄS MER

 5. 5. Kolets återkomst : Koldioxidavskiljning och lagring i vetenskap och politik

  Författare :Anders Hansson; Jonas Anshelm; Mats Westermark; Alf Hornborg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Carbon capture; carbon storage; coal power; CCS; energy politics; climate politics; scenario; ecological modernization; Koldioxidavskiljning; koldioxidlagring; kolkraft; CCS; ekologisk modernisering; energipolitik; klimatpolitik; scenario; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : I denna avhandling studeras en ny teknik för att hantera växthuseffekten. Den nya tekniken heter koldioxidavskiljning och lagring (CCS) och granskades av FN:s klimatpanel 2005 och tillskrevs då möjligheterna att stå för 15-55% av alla CO2-reducering fram till 2100 och detta till en 30% lägre kostnad än vad som annars vore möjligt. LÄS MER