Sökning: "Tina Karrbom Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Tina Karrbom Gustavsson.

 1. 1. Det tillfälligas praktik : om möten och småprat som organiserande mekanismer i anläggningsprojekt

  Författare :Tina Karrbom Gustavsson; Claes Gustafsson; Torbjörn Stjernberg; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Exploring Public Procurement of Swedish Railway Infrastructure Maintenance

  Författare :Jens Aldenlöv; Bjarne Bergquist; Tina Karrbom Gustavsson; Per Erik Eriksson; Henrik Eriksson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Public Procurement; Railway Maintenance; Supply Chain Management; Contract Design; Kvalitetsteknik; Quality Technology Management;

  Sammanfattning : In 2002, Sweden started to outsource its railway infrastructure maintenance. Through gradual exposure (i.e. outsourcing one contract area at a time), the Swedish Transport Administration has developed its competence of being a client towards its contractors. LÄS MER

 3. 3. Samverkan för innovation : En fallstudie av mötet mellan akademi, industri och sjukvård

  Författare :Ylva Askfors; Björn-Erik Erlandsson; Tina Karrbom Gustavsson; Lucia Crevani; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; samverkan; innovation; interorganisatorisk; transdisciplinär; hälso- och sjukvård; medicinteknik; Tillämpad medicinsk teknik; Applied Medical Technology;

  Sammanfattning : Samverkan kan leda till innovation, konkurrenskraftiga företag, förstklassig forskning samt välfungerande myndigheter och institutioner. I den politiska debatten idag finns en förväntan att Sverige ska upprätthålla sin konkurrenskraft och bemöta samhällets utmaningar genom innovation och att vägen till innovation går via samverkan. LÄS MER

 4. 4. Co-Developing Sustainability Requirements : Exploring client and municipal perspectives in housing development

  Författare :Melissa Candel; Tina Karrbom Gustavsson; Per-Erik Eriksson; Abukar Warsame; Sara Brorström; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Sustainability requirements; housing developers; municipalities; land allocation; functional conflict; value co-creation; Real Estate and Construction Management; Fastigheter och byggande;

  Sammanfattning : Construction has major environmental, social and economic impacts. Improving sustainability both during and after the construction process is widely discussed among a slew of practitioners, governments and researchers. LÄS MER

 5. 5. Public procurement of engineering services : Task characteristics, control modes and effects on adaptability

  Författare :Klara Granheimer; Tina Karrbom Gustavsson; Per-Erik Eriksson; Göran Lindahl; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; client; construction management; engineering services; organizational control; public procurement; beställare; infrastrukturprojekt; offentlig upphandling; organisationsteori; tekniska konsulttjänster; Real Estate and Construction Management; Fastigheter och byggande;

  Sammanfattning : Previous research has emphasized the importance of engineering services and adaptability in the early stages of construction projects. Public clients usually procure engineering services from private companies, which makes their procurement strategies important in creating incentives for adaptability and innovation for the service providers. LÄS MER