Sökning: "Atom- och molekylärfysik"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden Atom- och molekylärfysik.

 1. 1. Coherent Interactions in Rare-Earth-Ion-Doped Crystals for Applications in Quantum Information Science

  Detta är en avhandling från Atomic Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Mattias Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum optics; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; electrical; Condensed matter:electronic structure; Atom- och molekylärfysik; optical information processing; coherence in solids; Atomic and molecular physics; rare-earth-ion-doped crystals; magnetisk resonans; spektroskopi; supraledare; magnetiska och optiska ; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; quantum information;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen handlar om hur kristaller, som innehåller en liten mängd av ämnen tillhörande gruppen sällsynta jordartsmetaller, kan användas för forskning och tillämpningar rörande kvantinformation. Genom att belysa kristallerna med laserljus kan atomernas tillstånd styras och studeras. LÄS MER

 2. 2. Laser Spectroscopy in Scattering Media for Biological and Medical Applications

  Detta är en avhandling från Division of Atomic Physics, Department of Physics, Faculty of Engineering, LTH, Lund University

  Författare :Linda Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Instrumentation technology; Mät- och instrumenteringsteknik; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysik; Physics; Monte Carlo simulations; Biomedical Optics; Scattering media; Gas measurements; Near infrared spectroscopy; Diode laser spectroscopy; Absorption spectroscopy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Spektroskopi är den vetenskapsgren som används för att studera samspelet mellan strålning/ljus och materia för tillämpningar i både diagnostiska och terapeutiska syften. Då ljus sänds in i ett prov sätts olika fysikaliska processer igång. LÄS MER

 3. 3. Light scattering and absorption in tissue - models and measurements

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Annika M K Enejder; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Tissue optical properties; Light absorption; Fluorescence spectroscopy; Atomic and molecular physics; NIR spectroscopy; Fysicumarkivet A:1997:Enejder; Light scattering; Atom- och molekylärfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ljusspridning och absorption i biologisk vävnad - modeller och mätningar Visionerna är stora i medicingruppen på avdelningen för atomfysik, LTH, nämligen att utveckla nya metoder för förfinad diagnostik och selektiv behandling av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av laserljus. Möjligheten till att med ljus detektera och karakterisera sjuk vävnad, exempelvis tumörvävnad, fibrös hjärtmuskelvävnad, kärlvävnad med inlagringar av kalcium etc. LÄS MER

 4. 4. Environmental Monitoring by Multi-Spectral Lidar Techniques

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Petter Weibring; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; non-linear optics; fluorescence spectroscopy; scattering; multi-spectral imaging; Atom- och molekylärfysik; atmospheric pollution; Atomic and molecular physics; laser; remote sensing; lidar; DIAL; Fysicumarkivet A:2002:Weibring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I vår omgivning finns många gasformiga ämnen, vars egenskaper är sådana att de kan mätas med optiska metoder. Härvid kan man utnyttja det unika spektroskopiska fingeravtryck ämnena har. Det vill säga, att varje ämne absorberar ljus av olika färg (våglängd) på ett unikt sätt. LÄS MER

 5. 5. Development of laser spectroscopy for scattering media applications

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Mats Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laserteknik; Laser technology; Atom- och molekylärfysik; Atomic and molecular physics; Fysik; Physics; coherent sampling; optical sensor; light absorption; noninvasive measurement; diode laser; scattering of light; laser spectroscopy; fluorescence spectroscopy; remote sensing; Lidar; DIAL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Nationalencyklopedin står det att spektroskopi är en metod för att studera molekyler, atomer och atomkärnor med hjälp av dess spektra. Man använder både elektromagnetisk strålning och partikelstrålning inom spektroskopin. Spektroskopi används inom astronomi, kemi, fysik och medicin. LÄS MER