Sökning: "cytogenetics"

Visar resultat 1 - 5 av 79 avhandlingar innehållade ordet cytogenetics.

 1. 1. Genetic analyses of multiple myeloma and related plasma cell dyscrasias

  Detta är en avhandling från Therese Nilsson, Department of Clinical Genetics, University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Therese Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetik; cytogenetik; cytogenetics; Genetics; FISH; cytogenetic; multiple myeloma; MGUS;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Elakartade (maligna) blodsjukdomar uppstår i den blodbildande benmärgen, vilken är innesluten i hålrummen i de skelettdelar som kan sägas täckas av en badmössa och en gammaldags baddräkt. En av de celltyper som bildas i benmärgen är plasmacellen, en vit blodkropp som utgör mindre än 2% av benmärgscellerna och som tillverkar specifika antikroppar vid infektioner. LÄS MER

 2. 2. Cytogenetic studies of primary and metastatic breast cancer

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :Adewale Adeyinka; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; histokemi; cytokemi; Histologi; tissue culture; cytochemistry; histochemistry; Histology; metastases; prognosis; male breast cancer; breast cancer; trisomy 12; Cytogenetics; chromosomes; vävnadskultur; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cancer är en genetisk sjukdom, som uppkommer genom ansamling av icke-letala mutationer. Dessa mutationer, som kan ske på både DNA- och kromosomnivå, ger cellen tillväxtfördelar och leder till klonal expansion av en cellpopulation som står utanför de normala tillväxtkontrollerna. LÄS MER

 3. 3. Genetic studies on cardiovascular disease - identification of novel drug targets

  Detta är en avhandling från Cardiology

  Författare :Stefan Amisten; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; platelet; single nucleotide polymorphism; myocardial infarction; stent; G-protein coupled receptor; P2Y; cytogenetics; Genetik; cytogenetik; Cardiovascular system; Kardiovaskulära systemet;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to identify novel potential drug targets of cardiovascular disease with a focus on G-protein coupled receptors. We identified a common genetic variant of the ATP receptor P2Y11, where an alanine is substituted with a threonine at position 87 of the P2Y11 receptor that increases the risk of developing acute myocardial infarction. LÄS MER

 4. 4. A new perspective on avian phylogeny - a study based on mitochondrial genomes

  Detta är en avhandling från Department of Genetics, Lund University

  Författare :Anna Bartosch-Härlid; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Genetics; thyroid; neoteni; mitochondrial DNA; phylogeny; Class Aves; Palaeognathae; cytogenetics; Genetik; cytogenetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nu levande fåglar delas traditionellt in i två grupper. Den ena gruppen är Palaeognathae och omfattar ratiter (struts, nandu etc.) och stubbstjärthöns. Den andra gruppen, Neognathae, representerar alla övriga fåglar, drygt 20 ordningar med över 9. LÄS MER

 5. 5. On the binding of growth-promoting polyamines to proteoglycans: Implications for growth-regulation and polycation-mediated gene transfer

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Författare :Mattias Belting; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Genetics; cationic lipid.; gene transfer; gene therapy; cell growth; polyamine transport; spermine; polyamine; growth-inhibition; heparan sulphate; dermatan sulphate; Proteoglycan; glycosaminoglycan; cytogenetics; Genetik; cytogenetik;

  Sammanfattning : Initial investigations were directed at studying the interaction between polyamines and various glycosaminoglycans (GAGs). The polyamine spermine displayed binding to dermatan sulphate (DS) and heparan sulphate (HS) with similar (Kd, 3.9 x 10-4 M) and higher (Kd, 0.37 x 10-6 M) affinity, respectively, than to DNA. LÄS MER