Sökning: "likvärdighet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet likvärdighet.

 1. 1. Policy som text och som praktik : en analys av likvärdighetsbegreppet i 1990-talets utbildningsreform för det obligatoriska skolväsendet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Guadalupe Francia; Uppsala universitet.; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education; Education Reform Equity; Utbildningsreform Likvärdighet; Education Reform; Equity; Utbildningsreform; Likvärdighet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; equality; free choice; educational reform; pupil voucher system; effective schools; Islamic schools; inter-textuality;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the relation between policy as text and policy as practice, with a focus on Swedish educational reform in the 1990s in regard to comprehensive schooling.School reform in the 1990s has resulted in major changes in Swedish compulsory education. LÄS MER

 2. 2. Från likvärdighet till marknad En studie av offentligt och privat inflytande över skolans styrning i svensk utbildningspolitik 1969-1999

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Mattias Börjesson; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum theory; critical realism; education policy; education ideology; equivalence; Neo-Marxism; public; private; market; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : For most of the 20th century the dominant aim of Swedish educational policy was an integrated public school system under national state control. During the post-war era (1945–1989) this policy led to Sweden having one of the most centralized and integrated school systems in the world. LÄS MER

 3. 3. Kommunen - en part i utbildningspolitiken?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Ann Quennerstedt; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; municipality; equivalence; educational policy; decentralisation; school governance; curriculum theory; discourse analysis; kommuner; likvärdighet; utbildningspolitik; decentralisering; läroplansteori; diskursteori; diskursanalys; skolans styrning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the municipality (the local authority) as a participant in Swedish educational policy. The reform of school governance in the 1990s, gave municipality wider authority in the educational field and a greater responsibility for education. LÄS MER

 4. 4. Likvärdighet till priset av likformighet? : : en studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia

  Detta är en avhandling från Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet

  Författare :Per Gunnemyr; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur : Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Marie Leijon; Elisabeth Söderquist; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; mediekultur; medier; IT; gymnasieskolan; likvärdighet; lärande; senmodern; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet är att studera skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan. Följande frågor ställs: Hur kan variationen i de skilda sätten att erfara IT förstås? Hur kan empirin ytterligare förstås genom en kontextualisering? Utifrån en fenomenografisk ansats intervjuas elever, lärare och skolledare vid tre gymnasieprogram. LÄS MER