Sökning: "moral development"

Visar resultat 1 - 5 av 149 avhandlingar innehållade orden moral development.

 1. 1. Moral development : the validity of Kohlberg's theory

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

  Författare :Kurt Bergling; [1981]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vilken mening!? En blandad metodstudie i religionspsykologi av meningsskapandets betydelse för skolungdomar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åsa Schumann; Valerie DeMarinis; Önver Cetrez; James Day; Antoon Geels; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SOC; adolescence; Antonovsky; Sweden; Ericson; Marcia; U-MICS; ego development; identity; identity development; identity process; meaning-making; existential; school identity; Gibbs; moral; moral development; moral judgment; SRM-SF; religion; religious; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to explore the role of religion in the development of a meaning system among Swedish adolescents by examining the interactions of their: sense of coherence (SOC), identity process (U-MICS), moral development (SRM-SF), and views on existential and religious questions.The study used a Mixed Methods Design, with a Sequential Explanatory Strategy consisting of quantitative and qualitative parts. LÄS MER

 3. 3. Robots and Moral Agency

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Linda Johansson; Sven Ove Hansson; Björn Petersson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; machine ethics; UAV; laws of war; robot morality; moral agency; Moral; Turning Test; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning :   Machine ethics is a field of applied ethics that has grown rapidly in the last decade. Increasingly advanced autonomous robots have expanded the focus of machine ethics from issues regarding the ethical development and use of technology by humans to a focus on ethical dimensions of the machines themselves. LÄS MER

 4. 4. Ecostrategies in theory and practice : Farmer's perspectives on water, nutrients and sustainability in low-resource agriculture in the dry zone of Sri Lanka

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Klas Sandell; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Attitudes towards nature; Alternative development; Carrying capacity; Development strategies; Development theory; Diffusion; Dry zone of Sri Lanka; Ecodevelopment; Ethnoperspective; Fertilizers; Green revolution; Human ecology; Human geography; Low-resource agriculture; Small-scale farming; Sustainable development; Village irrigation.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : PROBLEMThe need for a sustainable man - nature relationship has long been a neglected aspect of development theory. The increasing awareness of this negligence has led to a search for development strategies alternative to conventional industrial growth. LÄS MER

 5. 5. The Rationale of Taking Social Responsibility: Social Embeddedness of Business Owners in Uganda

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Malin Nystrand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social responsibility; business; business owners; social embeddedness; Uganda; moral economy; SME; development; Africa; private sector;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to the research on small and medium sized businesses (SMEs) in Africa. It focuses on resource redistributions in social groups, a practice that often has been seen as an obstacle to business development in the African context. LÄS MER