Sökning: "mitogen-activated protein kinase"

Visar resultat 1 - 5 av 90 avhandlingar innehållade orden mitogen-activated protein kinase.

 1. 1. Cyclic Nucleotide Phosphodiesterase 3B: Regulation in rat adipocytes and 3T3-L1 cells

  Detta är en avhandling från Center for Molecular Biomedicine, Lund University

  Författare :Tova Landström; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; 3T3-L1 TNF-alpha; adipocyte; insulin; p70S6 kinase; mitogen-activated protein kinase; protein kinase B; phosphatidylinositol-3 kinase; phosphodiesterase 3B; cAMP; lipolysis; phosphorylation; signal transduction; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en s.k. sammanläggningsavhandling och innehåller fyra delarbeten (I-IV). Dessa delarbeten är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, utom arbete IV som är föremål för slutlig granskning inför publikation. LÄS MER

 2. 2. Exercise effects on the mitogen-activated protein (MAP) kinase cascade in skeletal muscle

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

  Författare :Ulrika Widegren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; skeletal muscle; MAP kinase; contraction; acute exercise; Akt kinase; exercise intensity; signal transduction; fiber-type;

  Sammanfattning : Exercise-induced adaptations in skeletal muscle are regulated by numerous signaling mechanisms. However, little is known about the molecular signaling mechanisms linking muscle contraction or other exercise-associated stimuli to intracellular responses in skeletal muscle. LÄS MER

 3. 3. Molecular targets for glucocorticoids in macrophages: cytosolic phospholipase A2 and cytokine formation

  Detta är en avhandling från Center for Molecular Biomedicine, Lund University

  Författare :Karin Gewert; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacognosy; Pharmacological sciences; signal transduction; dexamethasone; cytosolic phospholipase A2; glucocorticoids; macrophages; protein kinase C; mitogen-activated protein kinases; TNF-alpha; IL-1beta; protein phosphatases; okadaic acid; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En studie av hur glokokortikoider hämmar inflammation Glukokortikosteroider, varav kortison är den mest kända, är hormoner som reglerar många funktioner i kroppen och även används som läkemedel för att dämpa inflammatoriska tillstånd som t.ex. astma och reumatiska sjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Adenosine receptor signaling and the activation of mitogen-activated protein kinases

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

  Författare :Gunnar Schulte; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The nucleoside adenosine is present in all cells and body fluids of all living organisms; its production, both intracellularly and extracellularly, is tightly coupled to energy consumption resulting in increasing extracellular adenosine levels with increased energy consumption. Adenosine is metabolized by adenosine deaminase and adenosine kinase. LÄS MER

 5. 5. Organelle movement in melanophores: Effects of Panax ginseng, ginsenosides and quercetin

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Therese Eriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; melanophores; Panax ginseng; ginsenosides; quercetin; organell anterograde transport; endothelin-3; mitogen activated protein kinase; protein kinase C; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Panax ginseng is a traditional herb that has been used for over 2000 years to promote health and longevity. Active components of ginseng include ginsenosides, polysaccharides, flavonoids, polyacetylenes, peptides, vitamins, phenols and enzymes, of which the ginsenosides are considered to be the major bioactive constituents. LÄS MER