Sökning: "signal transduction"

Visar resultat 1 - 5 av 375 avhandlingar innehållade orden signal transduction.

 1. 1. Signal Transduction in Photoreceptor Proteins Insights From Time-Resolved X-ray Solution Scattering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Oskar Berntsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Signal transduction; Photoreceptor; Time-resolved X-ray solution scattering; Protein dynamics; Phytochrome; Light-oxygen-voltage; Cryptochrome;

  Sammanfattning : The ability to sense and react to different light conditions is of great importance for many organisms on the face of the earth. Specialized proteins known as photoreceptor proteins provide bacteria, plants and animals with this ability. LÄS MER

 2. 2. Hormone-Sensitive Lipase and Protein Kinase B; Molecular characterization in testis, adipose tissue and pancreatic beta cells

  Detta är en avhandling från Section for Molecular Signalling, CMB, P.O. Box 94, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Lena Stenson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; signal transduction; pancreas; beta cells; adipocyte; insulin; Akt; protein kinase B; spermatogenesis; cholesterol esterase; hormone-sensitive lipase; testis; cAMP; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Min avhandling är en s.k. sammanläggningsavhandling och innehåller fyra delarbeten (I-IV), vilka alla är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. I delarbetena redovisas undersökningar av två enzymer, hormonkänsligt lipas (HKL) och proteinkinas B (PKB). LÄS MER

 3. 3. Transforming growth factor-ß : receptors and signal transduction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petra Franzén; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Studies in beta cells and adipocytes in the context of obesity and T2D - focusing on PDE3B, OPN and SCFAs

  Detta är en avhandling från Insulin Signal Transduction

  Författare :Emilia Heimann; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obesity; type 2 diabetes; islets of Langerhans; adipocytes; PDE3B; OPN; SCFAs;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Typ 2-diabetiker: söt som socker och rik på fett Det finns flera olika varianter av diabetes och den mest förekommande är typ 2-diabetes (T2D). T2D kallades förr i dagligt tal åldersdiabetes, men numera drabbas individer i alla åldrar. LÄS MER

 5. 5. Epigenetic Regulation of Replication Timing and Signal Transduction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rosita Bergström; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Cell and molecular biology; Chromatin; CTCF; Epigenetics; Genomic Imprinting; H19; Id; Igf2; Insulator; Replication; Signal Transduction; Smad; TGF-β; Transcription; Cell- och molekylärbiologi;

  Sammanfattning : Upon fertilization the paternal and maternal genomes unite, giving rise to the embryo, with its unique genetic code. All cells in the human body are derived from the fertilized ovum: hence they all contain (with a few exceptions) the same genetic composition. LÄS MER