Sökning: "macrophages"

Visar resultat 1 - 5 av 636 avhandlingar innehållade ordet macrophages.

 1. 1. Cancer and Inflammation Role of Macrophages and Monocytes

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Alexander Hedbrant; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; M1 macrophages; M2 macrophages; colon cancer; lung cancer; prostaglandin E2; Biomedical Sciences; Biomedicinsk vetenskap;

  Sammanfattning : Macrophages are cells of the innate immune system that can be found in large quantities in cancer tumors and affect cancer progression by regulating growth and invasiveness of cancer cells. There are two main phenotypes of macrophages denoted M1 and M2. LÄS MER

 2. 2. Monocytes and macrophages, with a focus of Crohn's disease

  Detta är en avhandling från Gastroenterology, Dept of Clinical Sciences, Malmö, Lund University

  Författare :Susanne Thiesen; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Crohn s disease; Cystatin C; Cytokines; Intestine; Macrophages; Monocytes; Gene-expression;

  Sammanfattning : Monocytes and macrophages are part of the body’s first line of defense, eliminating pathogens by phagocytosis or by releasing a broad array of inflammatory mediators, such as cytokines, chemokines and proteases. In humans, three subsets of monocytes are described with seemingly different functions. LÄS MER

 3. 3. Signal transduction in macrophages. Intracellular pathways activated by microbial constituents

  Detta är en avhandling från Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap, Lunds Universitet

  Författare :Sandra Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; TNF; TLR; dectin-1; lipid rafts; Src; Btk; Macrophages; arachidonate;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt immunförsvar är nödvändigt skydd mot de patogener (bakterier, virus, jäst och parasiter) som finns runtomkring oss. Patogener som kommer in i kroppen och infekterar den, gör att en inflammation bildas. En inflammation är kroppens svar på en infektion (eller skada). LÄS MER

 4. 4. Molecular targets for glucocorticoids in macrophages: cytosolic phospholipase A2 and cytokine formation

  Detta är en avhandling från Center for Molecular Biomedicine, Lund University

  Författare :Karin Gewert; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacognosy; Pharmacological sciences; signal transduction; dexamethasone; cytosolic phospholipase A2; glucocorticoids; macrophages; protein kinase C; mitogen-activated protein kinases; TNF-alpha; IL-1beta; protein phosphatases; okadaic acid; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En studie av hur glokokortikoider hämmar inflammation Glukokortikosteroider, varav kortison är den mest kända, är hormoner som reglerar många funktioner i kroppen och även används som läkemedel för att dämpa inflammatoriska tillstånd som t.ex. astma och reumatiska sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Signalling to Activation of Cytosolic Phospholipase A2 and Arachidonate Release in Macrophages

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Författare :Gösta Hiller; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; signal transduction; dexamethasone; macrophages; phospholipase C; phosphatidylinositol 3-kinase; mitogen-activated protein kinases; cytosolic phospholipase A2; arachidonic acid; Histology; cytochemistry; histokemi; cytokemi; tissue culture; Histologi; vävnadskultur; histochemistry;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Summary in swedish I en rad olika inflammatoriska sjukdomar såsom astma, reumatoid artrit och parodontit är makrofager involverade. Makrofager är vita blodkroppar som finns i kroppens olika vävnader. LÄS MER