Sökning: "Samuel Svensson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Samuel Svensson.

 1. 1. Melanophore a2-Adrenoceptors

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Samuel Svensson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The present study provides new insight into the pharmacology, the signal transduction mechanisms and the molecular biology of a2-adrenoceptors (a2-ARs) in black pigment cells (melanophores) of a teleost fish, the cuckoo wrasse (Labrus ossifagus L.). LÄS MER

 2. 2. Dissertatio medica de erysipelate, quam, ex consensu nobiliss. et experient. facultatis medicæ in regia academia Upsaliensi, præside, Samuele Aurivillio, ... pro gradu doctoris obtinendo, examini publico subjicit stipendiarius regius, Isacus Svensson, Lincopia Ostro-Gothus. In aud. Carol. maj. ad diem IV. Decemb. anni MDCCLXII

  Detta är en avhandling från Upsaliæ

  Författare :Samuel Aurivillius; Uppsala universitet.; [1762]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER