Sökning: "glucocorticoids"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade ordet glucocorticoids.

 1. 1. Modulators of UCP1-dependent thermogenesis Glucocorticoids, diet and novel research models

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University

  Författare :Ineke H. N. Luijten; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; brown adipose tissue; UCP1; glucocorticoids; diet-induced thermogenesis; obesity; physiology; molekylär biovetenskap; Molecular Bioscience;

  Sammanfattning : The activation and recruitment of brown adipose tissue (BAT) thermogenesis has been put forward as a promising strategy to reduce the disease burden of obesity and obesity-related diseases. Heat production by BAT can be attributed to the tissue-specific mitochondrial uncoupling protein 1 (UCP1). LÄS MER

 2. 2. Molecular targets for glucocorticoids in macrophages: cytosolic phospholipase A2 and cytokine formation

  Detta är en avhandling från Center for Molecular Biomedicine, Lund University

  Författare :Karin Gewert; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacognosy; Pharmacological sciences; signal transduction; dexamethasone; cytosolic phospholipase A2; glucocorticoids; macrophages; protein kinase C; mitogen-activated protein kinases; TNF-alpha; IL-1beta; protein phosphatases; okadaic acid; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En studie av hur glokokortikoider hämmar inflammation Glukokortikosteroider, varav kortison är den mest kända, är hormoner som reglerar många funktioner i kroppen och även används som läkemedel för att dämpa inflammatoriska tillstånd som t.ex. astma och reumatiska sjukdomar. LÄS MER

 3. 3. Experimental studies on the effects of insulin-like growth factor I and glucocorticoids on bone metabolism

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kenneth B. Jonsson; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Bone; bone resorption; glucocorticoids; insulin-like growth factor I; osteoblasts; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Osteoporosis is a major cause of disability among patients that are dependent on glucocorticoids in the treatment of inflammatory disease. The pathogenesis behind this side effect is complex, involving dysregulation of hormonal systems and direct effects on bone cells. LÄS MER

 4. 4. Disease activity in rheumatoid arthritis Studies in interleukin-6, tumour necrosis factor alpha, monocyte activity, acute phase markers, glucocorticoids, and disability

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Nils Gunnar Arvidson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemistry; acute phase markers; circadian rhythm; disability; disease activity; glucocorticoids; monocyte activation; rheumatoid arthritis; Kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : In the present studies, aspects of some disease activity measures in rheumatoid arthritis (RA) have been investigated, including the effect of glucocorticoids on this activity. In RA, serum interleukin(IL)-6 levels were elevated and were shown to have a circadian rhythm, with peak levels in the morning, declining towards low or normal levels in the afternoon and evening. LÄS MER

 5. 5. Laminins and Fibulins in Bone Marrow

  Detta är en avhandling från Yu-Chen Gu, Department of Cell and Molecular Biology, BMC B12, Lund University, 221 84, Lund

  Författare :Yu-Chen Gu; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; glucocorticoids; integrin; Immunology; serology; Immunologi; serologi; transplantation; Cytology; oncology; Biokemi; Metabolism; Biochemistry; cancer; onkologi; cancerology; Cytologi; fibulin; laminin; bone marrow;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Utveckling av blodbildande celler sker i benmärgens mikromiljö, som består av cytokiner och tillväxtfaktorer, stromaceller samt extracellulära matrixmolekyler. Extracellulära matrixproteiner och stromaceller i benmärgen utgör en strukturell miljö för hematopoietiska celler, men adhesiva cell-cell och cell-matrix interaktioner påverkar också direkt hematopoietiska cellers överlevnad, proliferation, differentiering samt specialiserade funktioner. LÄS MER