Sökning: "måltid"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade ordet måltid.

 1. 1. Från mål till måltid : Implementeringen av det politiska målet om 25 procent ekologisk mat i offentlig sektor år 2010– en fallstudie kring skolmaten i Växjö

  Författare :Lars Arvidsson; Ali Najib; Susanna Heldt Cassel; Rickard Ulmestig; Kristina Zampoukos; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; policy implementation; institutional framework; organization; street level bureaucracy; organic food; sustainable development; Växjö; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the implementation of a political aim – formulatedfrom a context of sustainable development. In 2006 both the Swedish national Parliament andthe municipality of Växjö (among others) stated that 25% of publically served food wouldstem from organic production by the end of 2010. LÄS MER

 2. 2. Hur barn gör måltid

  Författare :Ulrika Munck Sundman; Karin Aronsson; Ann-Christin Cederborg; Ann-Carita Evaldsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on interaction patterns between preschool children when doing mealtime in a preschool environment, analyzing how social order is displayed and constituted among 3 – to 6-year-olds. The analyses draw on a video ethnography with 15 hours of video recordings (30 mealtime events). LÄS MER

 3. 3. Plats för kulturarv och turism : Grythyttan - en fallstudie av upplevelser, värderingar och intressen

  Författare :Lotta Braunerhielm; Sune Berger; Sven-Erik Karlsson; Magnus Bohlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; plats; kulturarv; turism; identitet; upplevelser; måltid; destination; Grythyttan; Bergslagen; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography; place; cultural heritage; tourism; identity; experience; meal;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the tension between cultural heritage and tourism development. A case study was carried out in Grythyttan, a cultural-historical place, located in the municipality of Hällefors in Bergslagen. The central aim of the study is to explore, understand and interpret the tensions between cultural heritage and tourism. LÄS MER

 4. 4. Måltidsgörarens utmaningar : komplexiteten i det medvetna måltidsgörandet

  Författare :Cecilia Magnusson Sporre; Inger M. Jonsson; Marianne Pipping Ekström; Håkan Jönsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; etisk reflektion; FAMM; gastronomisk diskurs; gastronomisk utbildning; komplexitet; medveten måltid; mjuka värden; offentlig måltid; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : I denna avhandling synliggörs måltidsgörarna, en omfångsrik grupp med skilda kompetenser och yrkesprofessioner. Det gemensamma är att alla är delaktiga i måltidsgörandet genom planering, tillagning och service av måltider serverade i olika verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Ready meals from the consumers' perspective : attitudes, beliefs, contexts and appropriateness

  Författare :Mia Prim; Inga-Britt Gustafsson; Gunnar Hall; John Edwards; Örebro universitet; []
  Nyckelord :attitude; consumer; context; food choice; meal; ready meal; situation; attityd; färdigmat; konsument; kontext; matval; måltid; situation; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to gain a deeper understanding of ready meal consumers and their demands regarding ready meal products in different situations. Data were gathered with one extensive postal survey and five focus group discussions. LÄS MER