Sökning: "Sune Berger"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Sune Berger.

 1. 1. Plats för kulturarv och turism : Grythyttan - en fallstudie av upplevelser, värderingar och intressen

  Författare :Lotta Braunerhielm; Sune Berger; Sven-Erik Karlsson; Magnus Bohlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; plats; kulturarv; turism; identitet; upplevelser; måltid; destination; Grythyttan; Bergslagen; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography; place; cultural heritage; tourism; identity; experience; meal;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the tension between cultural heritage and tourism development. A case study was carried out in Grythyttan, a cultural-historical place, located in the municipality of Hällefors in Bergslagen. The central aim of the study is to explore, understand and interpret the tensions between cultural heritage and tourism. LÄS MER

 2. 2. Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar : En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel

  Författare :Hans Olof Gottfridsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Kerstin Westin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commuting to work; choice of transport; families with young children; Activity-based approach; arbetspendling; färdmedelsval; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Gottfridsson, H. O., 2007, Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar – En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel, (Complex conditions governing choice of transport – A study of parents of young children commuting to work from the municipality of Kil). LÄS MER

 3. 3. Att äga rum : En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar

  Författare :Svante Karlsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Tor Selstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skogsägare; äganderätt; landsbygdsutveckling; lokal utveckling; Värmland; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Karlsson, S. 2007: Att äga rum. En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar. (Ruling Spaces. LÄS MER

 4. 4. Att möta krisen : Politikbyte på lokal nivå under industrikrisen i Söderhamn 1975-1985

  Författare :Henrik Lindberg; Sune Berger; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Sweden; policy change; local government; industrial decline; forest industry; ideas; concepts; local industrial policy; Söderhamn; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of how local municipalities handle local industrial crises. More specifically the aim is to investigate the change in ideas and concepts that lead to a change in industrial policy during the industrial crisis in the 1970’s and 1980’s in Söderhamn. LÄS MER