Sökning: "Bergslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet Bergslagen.

 1. 1. Myrvegetation i Bergslagen

  Författare :Hugo Sjörs; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Växtsamhällen; Våtmarker; Dalarna; Botanik; Myrar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Från Bergslagen till Nordamerika : studier i migrationsmönster, social rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915

  Författare :Hans Norman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Järnhanteringens dynamik : Produktion, lokalisering och agglomerationer i Bergslagen

  Författare :Fredrik Olsson; Olle Krantz; Dan Bäcklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; iron industry; agglomerations; clusters; regions; parishes; localisation; early modern; regional industrialisation; employment structure; iron production; bar iron export; Sweden; Bergslagen; Central Sweden; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : Abstract This thesis explores early modern industrial dynamics and especially the long-term performance of iron production and its localisation in Central Sweden during the period 1368-1910. Iron production, iron export and localisation in a national perspective as well as the regional industrial development in Central Sweden during the period 1805-1910 are studied. LÄS MER

 4. 4. Från industrier till upplevelser : en studie av symbolisk och materiell omvandling i Bergslagen

  Författare :Max Jakobsson; Mats Lundmark; Brita Hermelin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; structural change; old industrial region; regional identity; culture; heritage; Bergslagen; place image; place marketing; Experience Economy; Experience Industry; Human geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : In old industrial regions traces from historical mining and production of iron and steel have become a valuable resource in developing a tourism industry and other experience-oriented industries in the post-industrial society. The so called Experience Industry became a buzz-word in regional development programs during the 2000´s. LÄS MER

 5. 5. Fissure-hosted mineral formation and metallogenesis in the Långban Fe-Mn-(Ba-As-Pb-Sb...) deposit, Bergslagen, Sweden

  Författare :Erik Jonsson; Ulf Hålenius; Tom Andersen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; mineralogi; geologi; isotopgeokemi; mineraldiversitet; malmbildning; Palaeoproterozoikum; Bergslagen; Sverige; Earth sciences; Geovetenskap;

  Sammanfattning : The Långban deposit in the Bergslagen ore province is one of the most mineral-rich and complex localities on Earth. Yet, despite more than 100 years of research, much about its origin and evolution has remained unknown. LÄS MER