Sökning: "mjuka värden"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden mjuka värden.

 1. 1. Måltidsgörarens utmaningar : komplexiteten i det medvetna måltidsgörandet

  Författare :Cecilia Magnusson Sporre; Inger M. Jonsson; Marianne Pipping Ekström; Håkan Jönsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; etisk reflektion; FAMM; gastronomisk diskurs; gastronomisk utbildning; komplexitet; medveten måltid; mjuka värden; offentlig måltid; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : I denna avhandling synliggörs måltidsgörarna, en omfångsrik grupp med skilda kompetenser och yrkesprofessioner. Det gemensamma är att alla är delaktiga i måltidsgörandet genom planering, tillagning och service av måltider serverade i olika verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Degenerative changes of the human temporomandibular joint : A radiological, microscopical, histomorphometrical and biochemical study

  Författare :Lennart Flygare; Göran Isacsson; Lunds universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Synovial Fluid; Temporomandibular Joint Diseases; Proteoglycans; Osteoarthritis; Observer variation; Microscopy; Bone density; Diagnostic properties; Image processing; Tomography; X-ray; Odontology; stomatology; Odontologi; Temporomandibular Joint Diseases;

  Sammanfattning : In five autopsy specimen studies human temporomandibular joints were investigated by conventional tomography, macroscopy, and microscopy for degenerative changes, in particular erosive hard-tissue changes.In the microscopical evaluation special attention was paid to the calcified cartilage. LÄS MER

 3. 3. In Vivo Evaluation of Skeletal Muscle Morphological and Mechanical Properties using Medical Imaging

  Författare :Zhongzheng Wang; Ruoli Wang; Elena Gutierrez Farewik; Rodrigo Moreno; Jonas Stålhand; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Muscle volume; fascicle length; pennation angle; anisotropy; three-dimensional freehand ultrasound; magnetic resonance imaging; diffusion tensor imaging; magnetic resonance elastography; Muskelvolym; fascikellängd; pennationsvinkel; anisotropi; tredimensionellt frihandsultraljud; magnetisk resonanstomografi; diffusionstensoravbildning; magnetisk resonanselastografi; Teknisk mekanik; Engineering Mechanics;

  Sammanfattning : Skeletal muscles are soft tissues that play an important role in maintaining body posture and enabling movements through force generation. The force-generating capacity is associated with the morphological and mechanical properties of the muscle. LÄS MER