Sökning: "Jonas Gerdin"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden Jonas Gerdin.

 1. 1. Ekonomisystems utformning inom produktionsavdelningar – en tvärsnittsstudie

  Författare :Jonas Gerdin; Lars G Hassel; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : This thesis reports the results of a contingency study designed to examine whether differences in management accounting system (MAS) designs in manufacturing departments are systematically related to differences in departmental technology and organizational design. Empirical data was collected by means of a questionnaire survey addressed to 160 production managers. LÄS MER

 2. 2. Teknologi och ekonomisystem inom produktionsenheter : en undersökningsmodell

  Författare :Jonas Gerdin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Företagsekonomi; Redovisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Management Control : Linking Strategy with Inter‐Organisational Relationships

  Författare :Zita Ambrutytė; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Management control systems; business strategy; inter-organisational relationships; management control variables; intra-organisational controls; Management control systems; styrsystem; affärsstrategi; inter-organisatoriska relationer; styrvariabler; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The alignment of strategies and control systems is believed to affect the chances for firms to successfully achieve competitive edge. Contemporary business trends like globalization, vertical disintegration, the reduction in supplier bases, the focusing of operations and outsourcing of non-core activities, have caused companies to rely increasingly on relationships with other firms. LÄS MER

 4. 4. Scanias framgång : Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning

  Författare :Annette Anjou; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Birger Rapp; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Strategisk kongruens; integrerad styrning; ekonomistyrning; strategi; scania; longitudinell studie; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att förstå orsaken till långsiktiga konkurrensfördelar har länge varit en intressant forskningsansats. Trots att tidigare forskning påvisat att såväl strategisk kongruens som integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft positivt finns det få studier som behandlar båda dessa områden tillsammans. LÄS MER

 5. 5. An Eye for Accounting : Studies investigating judgmental effects of visual cues in accounting communication

  Författare :Jenny Backman; Jan Lindvall; Frank Hartmann; Jonas Gerdin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Behavioral accounting research; Visuals; Framing; Accounting communication; Judgment and decision-making; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This dissertation investigates judgmental effects of visual cues in accounting communication. The dissertation comprises a comprehensive summary and four empirical studies. LÄS MER