Sökning: "Sverigefinnar"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet Sverigefinnar.

 1. 1. Tiden har haft sin gång : Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen

  Författare :Mirjaliisa Lukkarinen Kvist; Erik Olsson; Anna-Liisa Närvänen; Thomas Hylland-Eriksen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; Sweden Finns; minority; identity; belonging; home district; network; aging; life course; Haapajärvi; Eskilstuna; Äldrevård; Sverigefinnar; minoritet; identitet; tillhörighet; hemort; nätverk; åldrande; livslopp; Haapajärvi; Eskilstuna; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Studien handlar om identitet och tillhörighet. Dess syfte är att studera hur personer som migrerat i unga år och som har bott i det ´nya´ landet i flera årtionden identifierar sig, var de känner sig vara tillhöriga och vilka slags band de utvecklar genom åren dels till den gamla hemorten och dels till den nya hemorten. LÄS MER

 2. 2. Sverigefinnar tycker och talar : Om språkattityder och stilistisk känslighet hos två generationer sverigefinnar : on language attitudes and stylistic perception among two generations of Sweden Finns

  Författare :Ellen Bijvoet; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Sweden Finns; bilingualism; semantic differential; sociolinguistic competence; stylistic variation; integration; Swedish; Finnish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The present thesis aims to characterize two subtle aspects of bilingualism among the Sweden Finns, the largest ethnic minority in Sweden. It includes two main parts: 1. LÄS MER

 3. 3. Tvåspråkig utveckling i skolåldern : en jämförelse av sverigefinska elever i tre undervisningsmodeller

  Författare :Veli Tuomela; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Finnish language; Swedish language; Education; Elementary schools; Students; School children; Language acquisition; Teaching; Finns; Sweden; Bilingualism; Diglossia Linguistics ; Tvåspråkighet; Svenska språket; Finska språket; Undervisning; Grundskolan; Sverigefinnar; Elever; Språkutveckling; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kommer finskan i Sverige att fortleva? : en studie av språkkunskaper och språkanvändning hos andragenerationens sverigefinnar i Botkyrka och hos finlandssvenskar i Åbo

  Författare :Pirjo Janulf; Anna-Leena Østern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; minority language; bilingualism; language use; Finnish in Sweden; bilingual education; biliteracy; Finnish language; Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : This dissertation is the result of studies concerning the prerequisites for Finnish to survive in contemporary Sweden. When the Sweden Finnish parents want instruction in Finnish for their children the only choice available in Swedish municipal schools is between two language programs: one giving instruction in Swedish classes with 1-2 hours of home language training in Finnish per week, and the other giving instruction in and of Finnish in Finnish classes. LÄS MER