Sökning: "Social inequality"

Visar resultat 1 - 5 av 282 avhandlingar innehållade orden Social inequality.

 1. 1. Perspectives on Inequality and Social Protection

  Författare :Göran Holmqvist; Nordiska Afrikainstitutet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; income inequality; social transfers; HIV; crime; fertility; social protection; aid; aid modalities;

  Sammanfattning : The dissertation consists of an introductory chapter and four separate articles. Two of the articles investigate the links between income inequality and two increasingly salient development problems, particularly in Latin America and Africa: violent crime and HIV. LÄS MER

 2. 2. I stället för fängelse? En studie av vårdande makt, straff och socialt arbete i frivård

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Kerstin Svensson; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Sociologi; Sociology; Client; Social Worker; Relationship; Power; Social History; Social Work; Probation; Punishment; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to gain a deeper understanding of the relationship between support and control. The purpose is reached by a study of the probation service as an organization and the practical side of its work The thesis is based on two empirical studies. One is a study of records and published texts from the period 1820-2000. LÄS MER

 3. 3. Att utmana förändringens gränser En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel

  Detta är en avhandling från Lund : Sociologiska institutionen Lunds universitet

  Författare :Anna Isaksson; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Transformative work; Change; Partnership; Equal Programme; Doing gender; Leadership; Growth; Discrimination; Institutional ethnography; Social relations; Ruling relations; Governance; Inequality; Equality; Diversity; Förändringsarbete; Förändring; Partnerskap; Equal-programmet; Att göra kön; Ledarskap; Tillväxt; Diskriminering; Institutionell etnografi; Sociala relationer; Styrningsrelationer; Governance; Ojämlikhet; Jämställdhet; Mångfald; inequality; governance; transformative work; partnership; doing gender; leadership; growth; discrimination; institutional ethnography; ruling relations; social relations; equality; diversity; working life.;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är det övergripande syftet att analysera föreställningar om förändring med utgångspunkt i texter som tagits fram inom ramen för tre utvecklingspartnerskap som finansierades av den Europeiska socialfondens Equal-program 2001-2007. Utvecklingspartnerskapen, som bestod av flera samverkansparter från privat och offentlig sektor, syftade till att utveckla nya metoder och idéer för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. The multiplicities of prostitution experience : : narratives about power and resistance

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Health and Society

  Författare :Anna Hulusjö; Anna Hall; Malmö University.; Malmö University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; prostitution; power; resistance; personal narratives; genealogical approaches to narrative analysis; Prostitution Power Resistance Narratives;

  Sammanfattning : This thesis is not primarily about ‘the rights and wrongs of prostitution’, at least not as they are conveyed in the prostitution debate, rather it aims to shift the focus from what prostitution is (work or violence, empowerment or exploitation), the topic of most prostitution debate, to how prostitution operates. That is, how power relations, knowledges, discourses and practices interconnect in making particular forms of prostitution and particular ways of making sense of prostitution experience possible. LÄS MER

 5. 5. I viljan att göra det normala : : en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården

  Detta är en avhandling från Égalité

  Författare :Tina Mattsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Work; Socialt arbete; Samhällsvetenskaper; Social sciences; Femininity; Masculinity; Drug abuse treatment; Ethnicity; Class; Sexuality; Sex; Gender; Social work; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen handlar om hur kön görs i en av det sociala arbetets praktiker, nämligen missbrukarvården. Socialt arbete kan förstås som en normaliserande praktik som ger uttryck för samhällets normer och värderingar. Dess syfte är att fostra och anpassa människor så att de passar in i samhället. LÄS MER