Sökning: "Lotta Jons"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lotta Jons.

  1. 1. Till-tal och an-svar En konstruktion av pedagogisk hållning

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

    Författare :Lotta Jons; Stockholms universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Calling and Respons e ibility; Gilles Deleuze; Félix Guattari; Martin Buber; paying heed; pedagogical attitude; pedagogical creed; philosophy of dialogue; philosophical conceptualization; philosophical construction; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The aim of this study is to construct as philosophical conceptualization of pedagogical attitude. Founded on Martin Buber’s philosophy of dialogue, the construction suggested in the study takes on a normative character, thus understanding pedagogical attitude as a matter of pedagogical creed. LÄS MER