Sökning: "Gerhard Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Gerhard Gustafsson.

 1. 1. Etik och lokala utvecklingsstrategier - bevaring eller förändring av människans livsvillkor

  Författare :Gerhard Gustafsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Närheter och avstånd i ett nordvärmländskt skogslandskap : Praktiker och betydelser i nya tidsrumsliga sammanhang

  Författare :Camilla Berglund; Gabriel Bladh; Gerhard Gustafsson; Susanne Stenbacka; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Landscape; Practices; Meanings; Ruralities; Relationality; Forest; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This thesis examines the contemporary forest landscape of northern Värmland in Sweden in terms of practices, meanings and time-space relations. The increasing urbanization worldwide also affects the countryside landscape to produce what is generally referred to as  “new ruralities”, which are the result of changed conditions for livelihood and leisure. LÄS MER

 3. 3. The Tragedy of Ordinarity : Culture Constraints on Sustainable Development Based on Public Transport

  Författare :Stephan Bösch; Gerhard Gustafsson; Reinhold Castensson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; culture; transport culture; public transport; geography; transport geography; sustainable development; sustainable transport; kultur; transportkultur; kollektivtrafik; geografi; transportgeografi; hållbar utveckling; hållbara transporter; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : This licentiate thesis consists of two free-standing papers and a linking essay that links the papers by articulating an overall research aim and common theoretical background. The research aim is kept general and focuses on the role public transport can play in sustainable development. LÄS MER

 4. 4. Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar : En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel

  Författare :Hans Olof Gottfridsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Kerstin Westin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commuting to work; choice of transport; families with young children; Activity-based approach; arbetspendling; färdmedelsval; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Gottfridsson, H. O., 2007, Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar – En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel, (Complex conditions governing choice of transport – A study of parents of young children commuting to work from the municipality of Kil). LÄS MER

 5. 5. Att äga rum : En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar

  Författare :Svante Karlsson; Sune Berger; Gerhard Gustafsson; Tor Selstad; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Skogsägare; äganderätt; landsbygdsutveckling; lokal utveckling; Värmland; Human geography; Kulturgeografi; Kulturgeografi; Human Geography;

  Sammanfattning : Karlsson, S. 2007: Att äga rum. En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar. (Ruling Spaces. LÄS MER