Sökning: "professional psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade orden professional psychology.

 1. 1. Att möta det oväntade : tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Bim Riddersporre; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Development psychology; Life-world; Professional Support; Parental Attitudes; Early Parenthood; Down Syndrome; Utvecklingspsykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Early parenthood; Down syndrome; Parental attitudes; Professional support; Life-world experience;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att genom en empirisk undersökning öka förståelsen av tidigt föräldraskap till barn med Downs syndrom. Jag utgår ifrån föräldrarnas livsvärld och utvecklar ett medföljande arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Samspel för förändring. En konsultationsmodell för arbete med elever i svårigheter

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Britta Liljegren; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Home-school collaboration; Pedagogy and didactics; Child development; Problem-solving in schools; Family therapy in schools; Solution focus in schools; Specialist team work in schools; Psychology; Special education; Psykologi; Pedagogisk psykologi; Psychopedagogy; School psychology; School-based consultation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to formulate a theoretically and empirically based consultation model for psychologists in school contexts. Ideas and strategies are clarified so that they can be applied, evaluated, and further developed by other professionals. LÄS MER

 3. 3. När kvinnor och män får barn. Ett psykologiskt och könsspecifikt betraktande av psykisk hälsa och ohälsa

  Detta är en avhandling från Birgitta Rydén, Tigerstigen 17, SE-426 72 Västra Frölunda, Sweden

  Författare :Birgitta Rydén; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; intersubjectivity; reflective function.; Psychology; Psykologi; positioning; empowerment; prevention; health promotion; percept-genesis; short-term psychotherapy; incidence; crisis; professional support; parent education; post-partum; childbirth; pregnancy; gender; parent; Woman; man;

  Sammanfattning : The central issue is to increase knowledge of women's and men's mental wellbeing when their child is about to be born, as seen from four aspects relevant to maternity and child health care centres. Major psychological theories are the attachment theory and the affect theory, health psychology with theories on nervous tension, vulnerability, coping and individual resources, clinical psychology to understand mental divergencies, crisis theory to understand reactions, taking the individual's subjective experience and personal definitions of reactions and needs into consideration. LÄS MER

 4. 4. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Magnus Larsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : This study explores the organising of services for disabled children and their families in Sweden. It is based on 83 interviews with parents and involved staff surrounding four disabled children, with both physical and intellectual disabilities, and between two and nine years old. LÄS MER

 5. 5. Nursing-Related Qualities, Personality and Work Satisfaction - Assistant Nurses in a Ten-Year Perspective

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Åsa Sand; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personality; defence mechanisms; work satisfaction; discomfort.; Social psychology; Arbetspsykologi; Socialpsykologi; Industrial psychology; non-verbal communication; Nurses; empathy; industripsykologi;

  Sammanfattning : The personalities and qualities of nursing personnel are considered to be of great importance for their interactions with patients and may also influence work satisfaction. The aim of the thesis was to explore the extent to which different personal qualities and personality factors, with a possible effect on motivation, professional conduct, and coping with anxiety, are represented in a group of assistant nurses (in Swedish undersköterskor), and how these qualities are related to nursing competence and long-range work satisfaction. LÄS MER