Sökning: "Agneta Cronqvist"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Agneta Cronqvist.

 1. 1. The moral enterprise in intensive care nursing

  Författare :Agneta Cronqvist; Kim Lützén; Ingegerd Bergbom; Ersta Sköndal högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring competence; hermeneutics; intensive care nursing; moral stress; qualitative content analysis; stress support; ethics; nursing; intensive care units ethics; morals; nurses psychology; burnout; professional psychology; stress; Caring sciences; Vårdvetenskap; Ethics; Etik; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Caring competence; hermeneutics; intensive care nursing; moral stress; qualitative content analysis; stress support.;

  Sammanfattning : The aims of this thesis were to explore nurses' experiences of stress in the ICU (I), to analyze experiences of moral concerns in intensive care nursing from the perspective of relational ethics (II), to describe the synthesis of the concept of moral stress and to identify preconditions for moral stress (III) and to analyse and describe lived experiences of support in situations characterized by critical care situations and moral stress in intensive care (IV).The design was exploratory and descriptive. LÄS MER

 2. 2. Familjemedlem till person med psykossjukdom : bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård

  Författare :Mats Ewertzon; Kim Lützen; Birgitta Andershed; Agneta Cronqvist; Ingela Skärsäter; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Alienation; Family participation; Support group; Professional´s approach; Psychiatric health care services; Sibling.; Vårdvetenskap; Nursing Science; Sibling; Caring sciences; Vårdvetenskap; Alienation;

  Sammanfattning : This thesis focused on the situation of family members of persons with psychotic illness, particular on their experience of the approach of the healthcare professionals and of their feelings of alienation regarding the professional care of their family member. A further aim was to explore how siblings who have participated in a support group for siblings experienced their situation. LÄS MER

 3. 3. Adults with Spina bifida : voices from everyday life and exploration of living conditions

  Författare :Hanna Gabrielsson; Mats Eriksson; Eric Asaba; Agneta Cronqvist; Åke Seiger; Mats Granlund; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Spina bifida; adults; living conditions; health; photovoice; experiences;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to generate knowledge about living with Spina bifida, by mapping the condition and together with the adults with Spina bifida explore their living conditions and experiences in everyday life. Methods Study I was a quantitative study with a cross-sectional design. LÄS MER

 4. 4. Evidence-based nursing : reflections from different perspectives

  Författare :Malin Karlberg-Traav; Mats Eriksson; Agneta Cronqvist; Henrietta Forsman; Anne-Marie Boström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical competence; evidence-based nursing; nursing research; nursing theory; patient’s perspective;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe the use of evidence-based nursing (EBN) with respect to the four cornerstones of EBN: research, nursing theory, the patient’s perspective and clinical competence. Study I explored registered nurses (RNs) self-reported research utilization (RU) in relation to their work climate. LÄS MER

 5. 5. Förhållningssätt och kommunikation i mötet med personer med demenssjukdom : utvärdering av ett träningsprogram med validationsmetoden

  Författare :Mona Söderlund; Görel Hansebo; Astrid Norberg; Britt-Marie Ternestedt; Agneta Cronqvist; Helle Wijk; Ersta Sköndal högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Validation method; Evaluation studies; Dementia care; Communication skills; Caring approach; Videotaped conversations; Qualitative analyses; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; validation method;

  Sammanfattning : Communication difficulties among residents with dementia disease living in nursing homes may complicate care situations. These residents can have difficulties describing how they experience their everyday lives, which can lead to withdrawal, social isolation, or feelings of homelessness. LÄS MER