Sökning: "rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet rekrytering.

 1. 1. Hållbar polisrekrytering : Teoretiska, metodologiska och praktiska perspektiv på rekrytering och urval

  Författare :Stefan Annell; Magnus Sverke; Petra Lindfors; Kristina Westerberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; sustainable recruitment; selection; police; general and crystallized intelligence; bifactor models; personality inventory; physical test; interviews; psychosocial working conditions; performance; job satisfaction; work related attitudes; health; hållbar rekrytering; urval; polis; generell begåvning; kristalliserad begåvning; bifaktormodeller; personlighetstest; fysiska test; intervjuer; arbetsmiljöfaktorer; prestation; arbetstillfredsställelse; arbetsrelaterade attityder; hälsa; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Organisationer behöver kvalificerad personal för att fungera effektivt och därmed blir rekrytering en viktig aktivitet. Det är också angeläget att ny personal anpassar sig väl till arbetsförhållandena. LÄS MER

 2. 2. Etniska relationer i arbetslivet : teknik, arbetsorganisation och etnisk diskriminering i svensk bilindustri

  Författare :Gunnar Augustsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Ethnic discrimination; technology; work organization; the car industry; recruiting; leadership; workers collectives; Etnisk diskriminering; teknologi; arbetsorganisation; bilindustri; rekrytering; ledarskap; arbetarkollektivet; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The goal of this study is to understanding ethnic discrimination by employing a complex theoretical approach which allows for an understanding of ethnic relations and ethnic discrimination as a social process. The study includes a case study at Volvo Torslandaverken in Gothenburg, and focuses on ethnic discrimination against the background of both structural conditions and situational factors. LÄS MER

 3. 3. Bulten och arbetskraftsinvandringen : Analys av ett industriföretags rekryteringstrategier åren 1947-1967

  Författare :Olle Jansson; Lars Magnusson; Sofia Murhem; Nils Edling; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migration; arbetskraftsinvandring; rekrytering; efterkrigstiden; verkstadsindustri; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ointressets rationalitet : om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier

  Författare :Sam Paldanius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :rekrytering; vuxenstudier; arbetslöshet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertiation's main purpose is to study the rationality of reluctance and indifference to adult education. Research in the field of adult education has shown that the people who are most difficult to recruit are also those who need education the most, namely adult individuals who lack upper secondary qualifications. LÄS MER

 5. 5. Erkännandets Janusansikte : Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

  Författare :Caroline Tovatt; Anders Neergaard; Anna-Liisa Närvänen; Aleksandra Ålund; Lennart Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Social capital; social networks; recruitment; working life; working life stories; Bourdieu; Socialt kapital; socialt nätverk; rekrytering; arbetsliv; arbetslivsberättelser; kvalitativ forskning; Bourdieu;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks de informella processerna i rekryteringen, speciellt innebörden av olika former av socialt kapital. I fokus står de värden som tillskrivs utbildningar, arbetslivserfarenheter och kontakter. Det uttrycks genom frågor som hur, var, vem och varför snarare än om lediga tjänster tillsätts via kontakter. LÄS MER