Sökning: "innovations"

Visar resultat 1 - 5 av 406 avhandlingar innehållade ordet innovations.

 1. 1. Nurturing Innovations : idea development in R&D projects

  Författare :Anna Karlsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : This thesis aims to encourage the realization of innovations through supporting individuals involved in idea development activities, within or related to R&D projects. This is of interest because R&D projects have become fundamental units for achieving innovation, particularly in large companies, and innovations require the implementation of creative ideas. LÄS MER

 2. 2. Diffusion of dynamic innovations : A case study of residential solar PV systems

  Författare :Emrah Karakaya; Cali Nuur; Antonio Hidalgo; Anna Bergek; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Dynamic innovations; diffusion; residential solar; photovoltaics; time; space; Industriell ekonomi och organisation; Industrial Engineering and Management;

  Sammanfattning : In the literature on diffusion of innovations, it is widely known that the characteristics and socio-environmental settings of adopters do evolve in space and time. What about innovations themselves? During the diffusion process, don’t some innovations continuously alter in space and time? If so, how does the dynamic character of an innovation influence the diffusion process? In previous research, it has been often assumed that innovations do not continuously alter or get modified when diffusing from a source to potential adopters. LÄS MER

 3. 3. Aktiviteter för passivhus : En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Författare :Wiktoria Glad; Kajsa Ellegård; Bo Lenntorp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER

 4. 4. Democratic innovations in political systems : towards a systemic approach

  Författare :Magnus Adenskog; Joachim Åström; Jan Olsson; Henrik Serup Christiansen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Democratic innovations; online political participation; political institutions; political trust; political systems;

  Sammanfattning : There are many indicators that the representative democratic system is currently facing serious legitimacy challenges. Two central indicators of these challenges are changing patterns of political participation and a decline in system support. LÄS MER

 5. 5. Organisational Adoption of Innovations : Management Practices and IT

  Författare :Erik Lundmark; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Pär Mårtensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Innovation; adoption; Non Profit Organisations; NPO; SME; ISO 9000; information technology; IT; ICT; communication; Technology Acceptance Model; TAM; Sport; Information technology; Informationsteknik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis describes effects of use and reasons for using three different organisational innovations: ISO 9000, Information and Communication Technologies (ICT) and an administrative tool (the YAF-module) in the Swedish Sports Confederation’s system Swedish Sports Online. This is done through three separate studies. LÄS MER