Sökning: "innovationer"

Visar resultat 1 - 5 av 91 avhandlingar innehållade ordet innovationer.

 1. 1. Administrativa innovationer

  Författare :Hans Hasselbladh; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Innovationer i befolkningsrörligheten : en studie av spridningsförlopp i befolkningsrörligheten utgående från Petalax socken i Österbotten

  Författare :Holger Wester; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Procurement Contracts, Innovation and Productivity in the Construction Sector : Five Studies

  Författare :Lena Borg; Hans Lind; Han-Suck Song; Johan Nyström; Anne Landin; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Procurement Contracts; Innovation; Productivity; Construction Sector; Incentives; Entreprenadkontrakt; Innovationer; Produktivitet; Byggsektorn; Incitament; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : With its size, large number of actors, and its impact on everyday life, the construction sector plays an important role in every nation’s economy and in the improvement of the built environment. The recognition of this fact by the sector, in combination with the reputation for being conservative, problematic, having low productivity growth, and low pressure for change leads to a focus on different strategies that can be used to improve of the sector. LÄS MER

 4. 4. Aktiviteter för passivhus : En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus

  Författare :Wiktoria Glad; Kajsa Ellegård; Bo Lenntorp; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; passive houses; low energy housing; sustainable building; energy efficiency; solar energy; building processes; housing; demonstration projects; sustainable development; innovations; time-space geography; Lindås Park; passivhus; lågenergihus; ekologiskt byggande; energieffektivisering; energisnåla hus; solenergi; byggprocesser; bostadshus; demonstrationsprojekt; hållbar utveckling; innovationer; tidsgeografi; Lindås Park; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar byggprocesser i södra Sverige som hade ambitionen att åstadkomma lågenergihus liknande den tyska passivhusstandarden. Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för processer i införandet av ett energikoncept. LÄS MER

 5. 5. The fuzzy front end of product innovation processes : the influence of uncertainty, equivocality, and dissonance in social processes of evolving product concepts

  Författare :Sven Andersson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovations; Fuzzy front end; Business Economics - Business studies; Innovationer; Ekonomi - Företagsekonomi; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : Developing new products is essential for the long-term survival of companies. The fuzzy front end (FFE) is the first phase in the product innovation process and is considered an important determinant for successful product innovation. This thesis addresses the social process in which individuals evolve a product concept in the fuzzy front end. LÄS MER