Sökning: "Urban settlements"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden Urban settlements.

 1. 1. Vestiges of urban spirit : Isfahan's urban fabric through socio-spatial transformations

  Författare :Mohammad Sarraf; Reza Kazemian; Sussan Babaie; Ali Madanipour; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Isfahan; Urban Fabric; Socio-spatial Communication; Urban Identity; Urban Transformation; Urban Renewal; Urban Form; Urban Design; اصفهان ، طراحی شهری ، فرم شهری ، دگرگونی های کالبدی ، هویت شهری ، بازسازی شهری; Civil engineering and architecture; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The city of Isfahan, one of the most historic urban settlements in Iran, has undergone dramatic socio-spatial transformations during the recent decades, beginning with the modernization programs of the 1920s. While the urban structure of Isfahan was the outcome of a process over centuries of incremental evolution, a new mode of place making and street patterns was imposed on the historic fabric of the city within the space of only a few decades. LÄS MER

 2. 2. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 3. 3. New urban horizons in Africa : A critical analysis of changing land uses in the Greater Accra Region, Ghana

  Författare :Lena Fält; Ilda Lindell; Andrew Byerley; Jennifer Robinson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; African cities; urban redevelopment; urban informality; urban land use; urban planning; spatial governance; new cities; evictions; socio-spatial segregation; qualitative case studies; fieldwork; critical urban theory; governmentality; post-colonial urban theory; Accra; Ghana; Geography with Emphasis on Human Geography; geografi med kulturgeografisk inriktning;

  Sammanfattning : African cities increasingly aspire global recognition and this has prompted a rapid transformation of the built environment in many urban locales. This thesis provides empirical and conceptual insights into this recent trend through a critical analysis of contemporary land use changes in the Greater Accra Region, Ghana. LÄS MER

 4. 4. Urban shades of green : Current patterns and future prospects of nature conservation in urban landscapes

  Författare :Sara Borgström; Regina Lindborg; Sara Cousins; Thomas Elmqvist; Christer Nilsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :urbanisation; nature conservation; urban planning; urban systems; nature reserves; Sweden; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; naturresurshushållning; Natural Resources Management;

  Sammanfattning : Urban nature provides local ecosystem services such as absorption of air pollutants, reduction of noise, and provision of places for recreation, and is therefore crucial to urban sustainable development. Nature conservation in cities is also part of the global effort to halt biodiversity decline. LÄS MER

 5. 5. Housing clusters for densification within an upgrading strategy : the case of Kampala, Uganda

  Författare :Assumpta Nnaggenda-Musana; Dick Urban Vestbro; Tumsifu Nnkya; KTH; []
  Nyckelord :low-income housing; home-based enterprises; house types; residential density; urban sprawl; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The process of urbanisation in the urban centres of most sub-Saharan African countries has been brought about by numerous factors including rural to urban migration, natural increase in population, and in-migration. In Uganda due to these factors the capital city Kampala is growing rapidly. LÄS MER