Sökning: "Per-Markku Ristilammi"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Per-Markku Ristilammi.

 1. 1. Belägrade människor – Belägrade Rum : Om invandrargöranden och förorter

  Författare :Urban Ericsson; Gösta Arvastson; Per-Markku Ristilammi; Magnus Berg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Postcolonial; Discourse; Representations; Media; Racism; Hauntings; Fantasy-frame; Power; Mime; Emptiness; Re-memory; Etnologi; Ethnology; Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This thesis analyses the notion of so-called “Invandrartäta förorter” [“Immigrant-dense suburbs”]. The aim of the study has been to analyse the haunting imagery of the Suburb and the Immigrant as portrayed in the Swedish media. LÄS MER

 2. 2. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 3. 3. Det autentiska Andra : Om etnografi, etik och existens

  Författare :Mikael Vallström; Per-Markku Ristilammi; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; the Other; ethics; existence; ethnography; representation; Norrland; field; resistance; modern; non-modern; discourse; otherness; difference; authenticity; dialogic; Etnologi; Ethnology; Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : The point of departure for the dissertation is the problem of representing other people and other cultures from a modern scientific and ethnographic standpoint. This concerns, above all, a problem based on a power relationship, on various forms of subordination and marginalization of the Other(s), who are contrasted with normality and a modern "us". LÄS MER