Sökning: "Urban Identity"

Visar resultat 1 - 5 av 86 avhandlingar innehållade orden Urban Identity.

 1. 1. Vestiges of urban spirit Isfahan's urban fabric through socio-spatial transformations

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Mohammad Sarraf; Reza Kazemian; Sussan Babaie; Ali Madanipour; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Isfahan; Urban Fabric; Socio-spatial Communication; Urban Identity; Urban Transformation; Urban Renewal; Urban Form; Urban Design; اصفهان ، طراحی شهری ، فرم شهری ، دگرگونی های کالبدی ، هویت شهری ، بازسازی شهری; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The city of Isfahan, one of the most historic urban settlements in Iran, has undergone dramatic socio-spatial transformations during the recent decades, beginning with the modernization programs of the 1920s. While the urban structure of Isfahan was the outcome of a process over centuries of incremental evolution, a new mode of place making and street patterns was imposed on the historic fabric of the city within the space of only a few decades. LÄS MER

 2. 2. Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Susanne Urban; Sven E O Hort; Mats Franzén; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; town planning; urban sociology; neighbourhood; planning ideal; publicity; ethnic housing segregation; integration; public realm; Jürgen Habermas; social problems; participation; metropolitan policy; integration policy; Samhällsplanering; urbansociologi; grannskap; planeringsideal; offentlighet; etnisk bostadssegregation; integration; offentlig sfär; Jürgen Habermas; samhällsproblem; delaktighet; storstadspolitik; integrationspolitik; Huddinge; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. LÄS MER

 3. 3. Folkhemmets kyrka : Harald Hallén och folkkyrkans genombrott; en studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Urban Claesson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of what happened to the state Church of Sweden during the rise of the importance of public opinion and the evolution of the democratic nation state. Denmark provides the most well known Nordic example of how an old state Church became a democratic Folk (i.e. National) Church during this general transition. LÄS MER

 4. 4. Folkhemmets kyrka Harald Hallén och folkkyrkans genombrott. En studie av socialdemokrati, kyrka och nationsbygge med särskild hänsyn till perioden 1905-1933

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Urban Claesson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Church history; state Church; public sphere; public opinion; Jürgen Habermas; nation-building; democracy; Swedish Folk Church; comparative analysis; Danish Folk Church; Swedish Social Democracy; Harald Hallén; ethical folk religion; Kingdom of God; democratisation of Church; Kyrkohistoria; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Church studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Kyrkovetenskap; kyrkohistoria; kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of what happened to the state Church of Sweden during the rise of the importance of public opinion and the evolution of the democratic nation state. Denmark provides the most well known Nordic example of how an old state Church became a democratic Folk (i.e. National) Church during this general transition. LÄS MER

 5. 5. Att ordna staden : Den nya storstadspolitiken växer fram

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag

  Författare :Susanne Urban; Sven E O Hort; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The sociology of the city has two faces: one of threat and one of promises. Originally, the city was portrayed as a threat to social life and individual identity, while, in contrast, the neighbourhood was seen to include the promise of restoring basic social relations to the web of city life. LÄS MER