Sökning: "racialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet racialisation.

 1. 1. Ofridstid : Fäders våld, staten och den separerande familjen

  Författare :Linnéa Bruno; Maria Eriksson; Elisabet Näsman; Kristin Skjørten; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :family law; domestic violence; financial abuse; separations; children’s rights; childhood studies; intersectionality; feminist theory; gender; race; racialisation; welfare state; social policy; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The present thesis explores intersectional and institutional conditions for counteracting domestic violence in the Swedish welfare state. Empirically, the study focuses on professional discourses and practices concerning fathers’ violence against mothers and children in the context of separation, in three domains of practice: 1) Children’s education; 2) Disputes concerning custody, contact and residence; and 3) Welfare benefits such as financial aid. LÄS MER

 2. 2. Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby

  Författare :Lina Olsson; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; diaspora; Somali diaspora; cultural identity; immigrant businesses; ethnicity; football; segregation; racialisation; power relations; urban outskirts; spatial theory; public space; appropriation; self-organisation; urban theory; Sociology; Urban; Stockholm Rinkeby; Stadssociologi; Stadsförnyelse Sverige Stockholm;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is to analyse and discuss the issue of self-organisation from a spatial point of view. The thesis takes its point of departure firstly from the assumption that self-organisation concerns a process through which subjects aspire to become involved in societal development and decision-making from below, and secondly that self-organisation always takes place in a social and spatial context that establishes its conditions. LÄS MER

 3. 3. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 4. 4. Dwelling on Substandard Housing : A multi-site contextualisation of housing deprivation among Romanian Roma

  Författare :Dominic Teodorescu; Irene Molina; David Jansson; Michele Lancione; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Roma; Romania; Racialisation; Postsocialism; Housing; Community-led strategies; Geography; Geografi;

  Sammanfattning : This thesis explores the housing situation of Romanian Roma in recent times. Many Romanian Roma are relegated to inadequate living conditions, and this thesis seeks to further our knowledge of the spaces this group inhabits. LÄS MER

 5. 5. Imag(in)ing the other(s) : Migration, racism, and the discursive constructions of migrants

  Författare :Mekonnen Tesfahuney; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; imag in ing; migrations; white; hermeneutics of suspicion; the Other s ; inclusion exclusion; racialisation; criminalisation; securitization; space; power; discourses; culture; nation; race; boundaries; enclosures; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : The dissertation examines the question of how the material and discursive constructions of "white" spaces impact on immigrants in Sweden, Europe and the West. Itoffers critical readings of migrations, discourses and space. LÄS MER