Sökning: "ecosystem modelling"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade orden ecosystem modelling.

 1. 1. The Role of Carbon-Nitrogen Interactions for Terrestrial Ecosystem Dynamics under Global Change - a modelling perspective

  Detta är en avhandling från Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Författare :David Wårlind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; C-N Interactions; Ecosystem Modelling; DGVM; Nitrogen; Carbon; Climate Change;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Framtida klimatförändringar påverkas till stor del på människans utsläpp av CO2, samt av klimat- och CO2-relaterade återkopplingar genom kolcykeln i både landbaserade ekosystem och hav. Landbaserade ekosystem tar för tillfället upp omkring 25% av de antropogena utsläppen av CO2 från förbränning av fossila bränslen och markanvändning, men att tillskriva vilka mekanismer som står för detta upptag, och de viktigaste områdena där det förekommer, är en utmanande uppgift. LÄS MER

 2. 2. Linking distributed hydrological processes with ecosystem vegetation dynamics and carbon cycling: Modelling studies in a subarctic catchment of northern Sweden

  Detta är en avhandling från Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Författare :Jing Tang; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbon cycling; Water cycling; Hydrological modelling; Ecosystem modelling; Subarctic ecosystems; Climate change;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Chinese 北极和亚北极地区对全球气候变化影响尤为重要。目前,北极地区正面临着变暖速度高于全球平均的现状。全球大约有50%的土壤碳储存在高纬度地区的土壤里,这些土壤碳主要分布于冻土层和泥炭层中。冻土层的解冻会使原先被冻结的土壤碳加速分解,产生温室气体,从而对全球变暖形成一个强烈的正反馈。与此同时,气温的增加可能会很大程度地影响植被在这些地区的生长和分布。动态生态系统模型是一种非常强大的工具,被用来研究气候变化对生态系统的影响,并且可以量化生态系统对大气的反馈信息。然而这些模型通常只关注大气、地表植被和土壤之间的水和碳的纵向转移,从而忽略了其在模型空间单元中的横向移动。这样可能会导致模型对于水和碳平衡的计算不够准确和全面,尤其在气候敏感的高纬度极地地区,这种偏差可能会更大。 本论文旨在解决动态生态系统模型中的这个局限性问题。基于目前最先进的动态生态系统模型LPJ-GUESS,我们利用和结合空间地形指数实现了模拟水和碳(主要是土壤溶解性有机碳)在空间单元中的相互作用。文中所提出来的建模方法和算法被应用到坐落于亚北极地区,瑞典北部的Stordalen流域,以探索模型新方法对估算水文和生态过程的潜在影响。在整个应用过程中,我们采用了大量的观测数据集来进行模型评估。 我们提出了一种基于网格单元对网格单元的分布式水文(DH)方法来动态模拟流域内的水流。我们进一步比较了不同的流量路径算法对于模拟水文和生态过程的影响。结果表明,当我们在Stordalen流域内使用结合了分布式水文方法的模型时,该模型对于径流估算的精度比以往有所提高。同时实验结果也表明了流量路径算法的选择会对研究区域内水通量和碳通量的估算产生重大的影响。基于以上结果,我们(在高空间分辨率下)利用该模型对流域内的碳预算有了一个更为完整的估算。我们发现,Stordalen流域现在是一个碳汇,并且在不久的将来有可能成为一个更大的碳汇。然而这一预测结果非常地依赖于空气中二氧化碳浓度的增加对流域内植被固碳能力的影响,同时还受流域内泥炭地里甲烷的排放量的影响。除此之外,该模型进一步扩展了对土壤水中的溶解性有机碳(DOC)的含量及其空间横向传输的动态模拟。模拟的输出表明,土壤中DOC的动态变化主要受DOC 的产生量和矿化作用的影响,潮湿的沼泽泥炭地在现在和将来都会是土壤DOC输出的热点区域。 总而言之,本论文展示了在LPJ-GUESS模型中加入用以描述水流的地形指数的可行性,同时证明了在高纬度地区模拟碳动态变化时对于水文条件的空间异质性的考量的重要性。此外,本论文还说明了在高空间分辨率下,综合考虑垂直和水平碳通量可以提供更准确和更完整的碳预算的估计,也可以动态地模拟不同的碳成分在应对气候变化时产生的不同结果。 Popular Abstract in Swedish De arktiska och subarktiska regionerna är av särskild betydelse för den globala klimatförändringen, och genomgår nu en klimatuppvärmning som är högre än genomsnittshöjningen på jorden. Omkring 50 % av världens markkol är lagrat i nordliga jordar (på höga latituder), och där främst i permafrost- och torvjordar. LÄS MER

 3. 3. Ecosystems in the Anthropocene: the role of cropland management for carbon and nitrogen cycle processes

  Detta är en avhandling från Department of Physical Geography and Ecosystem Science, Lund University

  Författare :Stefan Olin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbon; Nitrogen; DVM; Ecosystem modelling; Cropland; Management; Yields;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människan har märkbart ändrat Jordens ekosystem och dess funktioner. Genom avskogning och konvertering av naturliga ekosystem till åkrar och betesmarker så har människor skapat helt nya typer av ekosystem. LÄS MER

 4. 4. Modelling Evolution From non-life, to life, to a variety of life

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Mathematics

  Författare :Yu Liu; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematical biology; Biocomplexity; Artificial chemistry; Ecosystem evolution; Origin of life; Self-replication; Prebiotic evolution; Collectively-catalytic; Golden ratio; Tillämpad matematik och statistik; Applied Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Life is able to replicate itself, e.g., a microorganism is able to divide into two identical ones, and a single plant is able to forest a whole island. LÄS MER

 5. 5. Satistical Modelling Of CO2 Exchange Between Land And Atmosphere : Using Stochastic Optimisation And Gaussian Markov Random Fields

  Detta är en avhandling från Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Unn Dahlén; Lunds universitet.; Lund University.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-08-27]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Gaussiska Markovfält; Stokastisk optimering; CO2-flöden; Spatial statistik; Stochastic Optimisation; Gaussian Markov Random Fields; Atmospheric inverse modelling; Spatial statistics; Computational statistics;

  Sammanfattning : Den främsta orsaken till en ökad växthuseffekt anses idag bero på en högre koncentrationav koldioxid i atmosfären. Sedan den industriella revolutionen harmänniskan påverkat mängden koldioxid i atmosfären genom aktiviteter så somförbränning av fossila bränslen, avskogning, förändringar i markanvändning, samtcementproduktion. LÄS MER